Stupne a úrovne liečenia

Pridané: 01.05.2020
|
Peter Štrelinger

Proces liečenia či už z pohľadu klasickej, ale aj celostnej/alternatívnej medicíny nie vždy prebieha hladko, ale opisuje akúsi krivku, ktorá vedie k zdraviu.

Väčšinu času pociťujú pacienti zlepšenie zdravia a zmiernenie symptómov, ale neskôr po nejakom čase sa im zdá, že sa im darí horšie. Vtedy začnú mať pochybnosti o liečení, či danej terapii, prípadne prestanú dôverovať lekárovi, či terapeutovi a hľadajú ďalšieho a stále dookola. Niekedy si dokonca myslia, že sú na tom horšie, ako keď do procesu liečenia vstúpili.

Ich energetické pole môže indikovať, že sa ich stav zlepšil – energia je viac v rovnováhe, orgány začnú lepšie fungovať.

Napriek tomu sa cítia horšie, niekedy majú dokonca väčšie bolesti. Je to spôsobené tým, že sú na nerovnováhy citlivejší, ako boli predtým. Môžeme teda povedať, že ich zdravie je v skutočnosti lepšie, ale ide o to, ako aj pacientovi vysvetliť, čo sa v procese liečenia deje.

Klienti prechádzajú počas procesu liečenia odlišnými fázami. Tieto fázy sú súčasťou transformačného procesu každej ľudskej bytosti. Liečenie vyžaduje zmenu myslenia, emócií aj ducha rovnako, ako fyzické zmeny. Každý potrebuje prehodnotiť svoj vzťah k otázkam týkajúcim sa osobného procesu liečenia a zaradiť ich do nového kontextu/pohľadu. Najskôr si klient musí pripustiť, že problém/choroba existuje a musí ho vedome prežiť. Znamená to prestať chorobu popierať. Ľudia pociťujú často hnev a myslia si, že je to preto, že im je horšie, ale v skutočnosti sa hnevajú, že sa musia problémom viac zaoberať. Pacienti väčšinou hľadajú spôsob, ako to celé čo najviac zjednodušiť. Chcú sa z toho dostať najľahšou cestou. Preto niektorým nevyhovuje žiaden liečiteľ, ani žiadny druh terapie a postupne rezignujú.

 

Proces liečenia rovnako ako akákoľvek terapia je cyklický proces, v ktorom naše učenie sa/pochopenie súvislostí postupuje po špirále. Každý cyklus cesty dole hlbšie a hlbšie k pravde a podstate nášho skutočného JA vyžaduje od nás viac zmien a väčšie sebaprijatie. O tom, kam až dôjdeme, rozhodujeme my sami. Každý má svoj vlastný spôsob. Každá choroba vyžaduje od chorého vnútornú zmenu, ktorá napomôže liečeniu. Každá zmena znamená odovzdať sa, prestať vzdorovať či nechať umrieť časť seba – či už je to zvyk, zamestnanie, životný štýl, systém presvedčenia alebo fyzický orgán.

 

Sedem štádií liečenia:

  1. Odmietanie – Potreba odmietania je v každom z nás. Všetci skúšame byť alebo predstierať, že sme od ťažších životných skúšok oslobodení. Držíme sa tohto predstierania zo strachu. Myslíme si, že by sme niečo nezvládli, tak to radšej nechceme. Keď ochorieme, pravdepodobne použijeme odmietanie nielen v 1.štádiu choroby, ale tiež z času na čas aj neskôr. Odmietanie je dočasná obrana, ktorá nám poskytuje čas pripraviť sa na prijatie toho, čo príde v ďalšom štádiu.
  2. Hnev – ako postupujeme procesom liečenia, nastane chvíľa, kedy sa už štádium odmietania nedá udržať. Začneme pravdepodobne pociťovať hnev, zúrivosť, závisť či odpor. Hovoríte si: „Prečo práve ja? Prečo nie niekto iný, čo je alkoholik, bije svoju ženu a pod.?“ Pretože sa tento druh hnevu obracia všetkými smermi, odnesie si to nielen okolie pacienta, ale aj samotný terapeuti, či lekári. Treba len vydržať, toto štádium po nejakom čase pominie.
  3. Vyjednávanie – ak pacientovi hnev nedal to, čo od neho očakávali, pravdepodobne bude podvedome skúšať vyjednávať. Bude sľubovať, že už začne na sebe pracovať, robiť, čo mu navrhnete atď.  Často pacient začne vyjednávať aj s Bohom a sľubuje, že mu zasvätí svoj život a pod. Treba mu však vysvetliť, že sa má zamerať na to čo má urobiť a nie na to, čo by mohol ...
  4. Depresia – vzťahuje sa k pocitovému stavu, ktorý pochopiteľne prežívame, keď je naša energia nízka a my strácame nádej, že sa k tomu, čo chceme, dostaneme spôsobom aký nám vyhovuje. Pacient skúša predstierať, že ho to netrápi, ale v skutočnosti je to presne naopak. V ľudskom energetickom poli sa to prejaví oslabením energetického toku, ktorý ním prúdi. Časť tohto energetického toku koreluje s našimi pocitmi. Keď hovoríme o depresii, hovoríme o potlačených pocitoch. Preto by mal pacient o svojich pocitoch s terapeutom otvorene hovoriť – treba v ňom vyvolať pocit bezpečia, že môže...
  5. Prijatie – keď už pacient prešiel predchádzajúcimi 4 štádiami, dostane sa do stavu, kedy už jeho stav v ňom nevyvoláva ani strach ani depresiu. Bude schopný vyjadrovať svoje predchádzajúce pocity: ich závisť k tým, čo sú zdraví a hnev na tých, čo nemusia ako on čeliť chorobe. Bude schopný pociťovať ľútosť nad hroziacimi stratami/obmedzeniami, ktoré si choroba vyžiada. Možno bude chcieť zostať nejaký čas osamote, pretože sa pripravuje na zmenu. Nastal ten pravý čas, aby sa pacient dostal k lepšiemu poznaniu svojej bytosti, vstúpil do seba a našiel niečo nového a zmysel, prečo sa mu veci dejú... Jeho choroba mu znova nastolí otázku životných hodnôt.
  6. Znovuzrodenie – štádium prijímania vedie postupne k znovuzrodeniu. Je čas, aby sa pacient s novou bytosťou, ktorou sa stáva, bližšie zoznámil. Bude postupne veľmi potešený z toho, čo v sebe objaví. V tomto období potrebuje veľa kľudu. Musíme mu tento čas dopriať. Po dobu zotavovania sa z choroby pacient zisťuje, že nachádza niektoré jemu často neznáme súčasti svoje osobnosti, ktoré boli v ňom po dlhú dobu hlboko pochované. Nachádza krásu, vychutnáva si vône, chuť a radosť z toho nového, čo v sebe odkryli. Objavia v sebe postupne nové zdroje, ku ktorým sa predtým nedostali. Môže to byť naozaj skutočné znovuzrodenie.
  7. Vytvorenie nového života – návrat k zdraviu zasiahne všetky oblasti života. Zmeny a príležitosti, po ktorých pacient predtým túžil, ktoré ale boli zablokované a javili sa ako nedosiahnuteľné, sa náhle otvoria. Sám k sebe začne byť viac čestnejší  a jeho sebaprijatie sa rozšíri na mnohé oblasti, v ktorých toho predtým nebol vôbec schopný. Nachádzajú v sebe viac pokory, viery, pravdy a schopnosti milovať samého seba – stávajú sa TVOROM – Tvorcami svojho života. Tieto vnútorné zmeny automaticky vedú k vonkajším zmenám. Vychádzajú z kreatívnej sily a holograficky obsiahnu celý život daného pacienta. Prídu noví priatelia. Možno dôjde k zmene profesie alebo jeho postoja k nej. Dokonca môže dôjsť i k zmene bydliska. Po dokončení procesu liečenia bývajú takéto zmeny časté.

Použitá literatúra:

Barbara Ann Brennan, "Ruky svetla", "Zjavenie svetla"


Späť na zoznam článkov
Zatvoriť

K článku neboli pridané žiadne komentáre vložiť nový komentár