Blog / Články
Novinky
Seminár "Firemné a rodinné konštelácie"

Čo mi robí v živote radosť? Čo ma vyživuje? Aký má zmysel čo robím, kde žijem, ako trávim čas v práci, či mimo nej? Ako fungujú/nefungujú moje vzťahy? Ako to mám so...

viac
Osobný koučing a Etikoterapia

Nemáte energiu, nič Vás neteší a nebaví? Možno práve prechádzate veľkou životnou zmenou a nie je to jednoduché.   Cítite prázdnotu alebo ste na všetko sami. Ste niekde medzi ukončením starého a...

viac

* Cenník terapie

Úvod Terapie* Cenník terapie

Cenník terapií (platný od 1.1.2024)

(za jednu službu - max. 2 hod)

Typ služby

Cena/osoba

  Konzultácia

40,- €

  Prvotná diagnostika + terapia

100,- €

  Terapia (Reiki, Arolo, ADT, Relaxačné techniky,Regresná terapia...)

70,- €

  PSÍ Chirurgia (Energetické operácie)

60,- €

  Analýza životného plánu (Kabala, Numerológia ...)

90,- €

  Partnerské poradenstvo

80,- € (za 1 osobu)

  Komplexná partnerská analýza životného plánu  200,- € (spolu za pár)
  Osobný koučovací prístup a Etikoterapia
70,- €

  Meditačné stretnutie (individuálne, resp. max.3-4 ľudia)

  (uvoľňovacie a meditačné techniky, dýchacie cvičenia) - max.2 hod.

50,- €
  Deti od 0 - 10 rokov

50 %

z ceny všetkých služieb

* Za každú ďalšiu 1 hodinu terapie sa účtuje doplatok 30,- €


 

Náš etický a morálny kódex

  • Ctíme to najdôležitejšie - slobodu a vlastnú voľbu jednotlivca a každej bytosti vo všetkých úrovniach jeho existencie
  • Služby a terapie poskytované Centrom Zdravého Života za žiadnych okolností nenahrádzajú prácu kvalifikovaných odborníkov a zdravotných pracovníkov
  • Využívame právo zaručené ústavou, ktorá nám umožňuje využiť poznatky získané absolvovaním kurzov a seminárov k poradenskej činnosti v snahe pomôcť iným ľuďom
  • Za žiadnych okolností neodporúčame našim klientom prerušenie liečby klasickou medicínou, alebo ukončenie užívania liekov bez predchádzajúcej konzultácie so svojim lekárom