Blog / Články
Novinky
Seminár "Firemné a rodinné konštelácie"

Čo mi robí v živote radosť? Čo ma vyživuje? Aký má zmysel čo robím, kde žijem, ako trávim čas v práci, či mimo nej? Ako fungujú/nefungujú moje vzťahy? Ako to mám so...

viac
Osobný koučing a Etikoterapia

Nemáte energiu, nič Vás neteší a nebaví? Možno práve prechádzate veľkou životnou zmenou a nie je to jednoduché.   Cítite prázdnotu alebo ste na všetko sami. Ste niekde medzi ukončením starého a...

viac

Škola Celostného Liečiteľstva

Úvod SemináreŠkola Celostného Liečiteľstva

Najbližšie termíny Školy Celostného Liečiteľstva:

 28.-29.9.2024

 Škola Celostného Liečiteľstva 1.

 - duchovné príčiny chorôb, psychosomatika, základy práce s prírodným liečiteľstvom, meridiány

 Prihláška >>>
 23.-24.11.2024

 Škola Celostného Liečiteľstva 2.

 -základné príncípy liečenia energiou, aura, čakry, diagnostika z aury, videnie aury

 Prihláška >>>
 január 2025

 Škola Celostného Liečiteľstva 3.

 - Rozdelenie liečiteľských techník a systémov, Príklady a postupy liečenia energiou, Etika liečiteľa, Aspekty a účinky mágie

 Prihláška >>>

 máj 2025

  Škola Celostného Liečiteľstva 4.

 (s pobytom a cvičeniami v prírode)

 (Otvorený seminár pre všetkých našich absolventov ktoréhokoľvek

 z našich kurzov SCL, REIKI, ADT, Arolo, Anjeli...)

 Prihláška >>>

 12.-13.10.2024

 Škola Celostného Liečiteľstva 5.

 - Anatómia ľudského tela pre celostných terapeutov, fraktály a ľudské telo, komplementárna medicína

(Otvorený seminár pre všetkých našich absolventov ktoréhokoľvek z našich kurzov Škola Celostného Liečiteľstva, REIKI, ADT, Arolo, Anjeli...)

 Prihláška >>>
 14.-15.9.2024

 Škola Celostného Liečiteľstva 6.

 - meditácie na energetických miestach, práca so živlami, bytosťami a energiami prírody, šamanské rituály, prespanie v prírode blízko BA

(Otvorený seminár pre všetkých našich absolventov ktoréhokoľvek z našich kurzov Škola Celostného Liečiteľstva, REIKI, ADT, Arolo, Anjeli...)

 Prihláška >>>

 

 

Vyučuje: Peter Štrelinger, kouč, terapeut a chiropraktik

 


Energetické liečiteľstvo

Ak niekto absolvuje toto štúdium v oblasti celostného liečiteľstva, neznamená, že sa z neho automaticky stáva „ľudový liečiteľ", ale dostáva tú možnosť a schopnosť pomáhať sebe, svojim blízkym aj iným ľuďom, ak ho o to požiadajú.


Hlavným cieľom bude naučiť sa základné pojmy a princípy liečenia energiou, naučiť sa rozpoznávať duchovné príčiny chorôb, rozvíjať schopnosti vnímania energií a ľudskej duše nielen prostredníctvom nášho fyzického tela, ale hlavne cez naše energetické telo, či vyššie úrovne ľudského bytia a uvedomenia si seba samého, ako súčasti celku a jednoty Univerza.


V dobe, kedy našej civilizácii hrozí naším vlastným bezohľadným správaním k prírode a planéte Zemi deštrukcia nielen fyzického sveta, ale aj vyšších hodnôt ako sú láska k blížnemu, morálka, zmysel pre spoločné, spravodlivosť, viera, či radosť, sa mnoho ľudí obracia k prírodným praktikám a hľadá v nich vedenie, inšpiráciu, či riešenie ich zdravotných, alebo existenčných problémov.

 

Priebeh a spôsob výuky:

Škola je rozdelená do 6 stupňov, kde každý stupeň trvá 2 dni. Jednotlivé vyučovacie dni budú zamerané hlavne na osvojenie si teórie z oblasti celostného uzdravovania a liečiteľstva. Súčasťou budú aj meditácie a techniky vnútornej harmónie a vizualizácie.


Pre koho je Škola Celostného liečiteľstva určená:

Absolvovať tento kurz môže každý, aj keď nemá s celostným liečiteľstvom žiadne skúsenosti, ale je veľmi vhodný aj pre všetkých tých, ktorí už s niektorými technikami pracujú (ako napr. Reiki, Arolo, ADT, liečenie s Anjelmi, atď.) ako doplnenie si vedomostí, ktoré na iných seminároch neboli vôbec, resp. iba okrajovo spomínané...

 

Celostné liečiteľstvo na liečenie seba alebo iných ľudí, resp. zvierat, či rastlín, môže používať úplne každý človek bez rozdielu veku, pohlavia, rasy, či vierovyznania.
Nepotrebuje mať na to žiadne mimoriadne schopnosti, získané od narodenia, či vplyvom nejakého úrazu, alebo návštevou duchovnej bytosti a už vôbec nemusí mať okolo hlavy svätožiaru.


Veď si len spomeňte na situáciu, keď sa udriete do kolena, alebo vás bolí hlava - inštinktívne si na toto bolestivé miesto priložíte ruky. Toto sú danosti, či akokoľvek inak to nazveme reflexami, ktoré máme od narodenia, ale vôbec nie sú náhodou. Sú to schopnosti, ktorými ľudia v dávnych časoch bežne disponovali a nie je žiaden dôvod, prečo by sme tieto schopnosti nemohli využívať aj dnes.


Vôbec to neznamená, že automaticky musí každý, kto absolvuje takýto kurz liečiť všetkých navôkol, alebo celú planétu. Dôležité je, že si pomocou týchto jednoduchých a účinných techník vie pomôcť sám, alebo svojim blízkym.
Takže by mamičky nemuseli utekať s každým odretým kolienkom svojho dieťatka k lekárke a ľudia so zlomeninami by sa uzdravili o polovicu rýchlejšie. Starší ľudia by nemuseli vysedávať dlhé hodiny v čakárni na svojho lekára, ak si vedia pomôcť sami, či prostredníctvom svojich detí.
Ak snáď niekedy v budúcnosti budú naše deti už od školského veku ovládať prírodné liečiteľstvo, veľmi ľahko pomôžu sebe aj svojim rodičom vyriešiť akúkoľvek menšiu boľačku ...

 

Škola Celostného Liečiteľstva 1.:

Hlavným cieľom bude naučiť sa rozpoznávať duchovné príčiny chorôb, rozvíjať schopnosti vnímania energií a ľudskej duše nielen prostredníctvom nášho fyzického tela, ale hlavne cez naše energetické telo, či vyššie úrovne ľudského bytia a uvedomenia si seba samého, ako súčasti celku a jednoty Univerza.


Na záver tohto 1.stupňa by mal byť absolvent schopný pozerať sa na človeka nielen z jeho biologickej podstaty, ale osvojiť si také základné terapeutické postupy, ktoré pokrývajú biologický, psychický, sociálny, spirituálny a energetický aspekt liečenia daného problému, či choroby.

 

Obsah 1.stupňa:

 • Kto vlastne sme, odkiaľ pochádzame, čo nás čaká
 • Zákon karmy a karmické súvislosti
 • Analýza učebných úloh - Ako môžeme získať informácie o našom spôsobe života?
 • Ako vznikajú choroby a prečo človek ochorie?
 • Ako si vytvárame naše choroby ako ochranné štíty duše a ako vieme získať informácie, ktoré tieto signály obsahujú?
 • Duchovné príčiny chorôb a problémov
 • Reč orgánov, fyzické a psychické symptómy, psychosomatika
 • Pocity a prejavovanie emócií

Podmienka účasti: Chuť sa niečo nové naučiť a otvorenosť k tomu, že "všetko je možné" ...

 

Cena: 144,- EUR (vrátane skrípt a certifikátu)

 

Škola Celostného Liečiteľstva 2.:

Cieľom tohto 2.stupňa bude naučiť sa základné informácie ako využívať energie z prírody. Naučíme sa ako človek získava energiu, ako energie v tele prúdia a ako môže človek energiu tela vnímať a efektívne využívať.


Mnohé staršie civilizácie, počínajúc Atlantídou, Mayovia, Inkovia, starí Egypťania, Gréci, Číňania a iní, vedeli už v dávnych časoch využívať energie z prírody, ktoré s absolútnou presnosťou fungujú podľa 7 základných zákonov Univerza. Vysvetlíme si ako tieto zákony fungujú a ako ich vieme pri liečení využívať.


Naučíme sa čo je Aura, Čakry, ako fungujú, ako a čím dochádza k ich ovplyvneniu /znečisteniu/ a ako ich môžeme udržať v zdravom „prevádzkyschopnom" stave. Ukážeme si základné možnosti diagnostiky cez auru klienta, techniky vizualizácie a imaginácie a ako pomocou nich zisťovať disharmónie na fyzickom tele. Vysvetlíme si aj rôzne možnosti liečenia energiou.


Na záver tohto 2.stupňa by mal absolvent rozumieť základným pojmom prírodného a celostného liečiteľstva.

Obsah 2.stupňa:

 • Čo je to vlastne liečenie energiou?
 • Energie tela a ich prúdenie
 • Ako získava ľudské telo energiu a ako ju vieme využívať?
 • Základné informácie k aure a čakrovému systému
 • Možnosti základnej diagnostiky - Ako sa naučiť preciťovať energie a disharmónie?
 • Základy práce s energiou a ich využitie pri liečení

Odporúčanie: Absolvovanie kurzu "Škola Celostného Liečiteľstva 1."


Cena: 144,- EUR (vrátane skrípt a certifikátu)


 

Škola Celostného Liečiteľstva 3.:

Cieľom tohto 3.stupňa je doplniť informácie o špeciálnych prípadoch a situáciách, s ktorými sa môžu žiaci vo svojej praxi stretnúť.

 

Ukážeme si pár príkladov z praxe a popíšeme si možnosti ich riešenia.

Povieme si aj to, ako môže byť človek ovplyvnený energiou z okolia - elektrosmogom (antény, mobilné siete...), energetickými „upírmi", obsessormi (dušami zomrelých), či rôznymi spôsobmi prekliatia, čiernou mágiou a podobne.
Povieme si, čím sa táto naša energetická ochrana oslabuje a ako je možné sa pred týmito vonkajšími vplyvmi chrániť.

 

Budeme hovoriť aj o etike a zodpovednosti liečiteľa. Aj o tom, ako je pre liečiteľa veľmi dôležité, aby si vyvinul a udržal tú správnu pokoru a úctu k iným bytostiam a všetkému okolo nás.


Na záver tohto 3.stupňa by mal absolvent vedieť reagovať na konkrétne situácie a prípadne už aj navrhnúť konkrétny postup terapie, ktorý si potom môže osvojiť na našich odborných seminároch, venovaných výuke jednotlivých liečiteľských systémov, ako napr. REIKI, AROLO©®, ADT©®, Techniky Essénskych majstrov©® a pod.

 

Obsah 3.stupňa:

 • Popis špeciálnych prípadov a praktických situácií z praxe
 • Energetický smog - elektromagnetický smog, obsessori, prekliatia, atď.
 • Ako si vybudovať a chrániť našu energetickú ochranu pred vonkajšími vplyvmi
 • Etika a zodpovednosť liečiteľa
 • Návrh postupu a konkrétnej terapie

Odporúčanie: Absolvovanie kurzu "Škola Celostného Liečiteľstva 1. a 2."


Cena: 144,- EUR (vrátane skrípt a certifikátu)


 

Škola Celostného Liečiteľstva 4.:

Cieľom tohto 4.stupňa je objaviť v sebe nové netušené schopnosti a ďalej rozvíjať techniky, ktoré umožnia terapeutovi/liečiteľovi nazrieť hlbšie za hranice „neviditeľného" sveta energií a prírodného celostného liečiteľstva.


Každý terapeut sa určite vo svojej praxi stretne so zdanlivo neriešiteľnou situáciou, kedy sa potrebuje niečoho zachytiť, aby vedel pacientovi pomôcť, ale hlavne aby neuškodil sebe samému. Navyše ak terapeut sám potrebuje pomoc, alebo jeho blízki, vtedy musí načrieť hlboko do svojich energetických rezerv, a práve toto budeme na 4.stupni trénovať, kde ešte zobrať energiu, keď už sme na konci so silami.


Sme tvorcami svojho života. Dokážeme ďaleko viac, než si myslíme - vrátane uzdravenia sa zo „smrteľných ochorení". Jediným skutočne „smrteľným ochorením" je byť človekom. Avšak ľudská existencia nie je konečná - smrť je iba prechodom na inú úroveň času.


Vykročme teda z obmedzených hraníc svojho života a začnime sa vidieť inak. Žime svoj život „na ostrí noža času", ako by sme sa každou minútou rodili znova.

 

Obsah 4.stupňa:

 • Techniky prežitia v prírode za pomoci prírodných síl a bytostí
 • Vyššie spirituálne technikyPráca s Keltskými symbolmi
 • vizualizačné techniky a techniky imaginácie želaní

 • ďalšie techniky práce s energiou - magické dýchanie, nabíjanie potravín a vody

 • techniky rozvoja intuície a jasnozrivosti

 • telepatické techniky a práca so sugesciami

Odporúčanie: Otvorený seminár pre všetkých absolventov minimálne kurzu "Škola Celostného Liečiteľstva 1." alebo "REIKI 1."

 

Seminár sa koná v prírode s prenocovaním 2 noci v penzióne, vrátane plnej penzie.

 

Cena: 170,- EUR (vrátane skrípt a certifikátu)

Cena za ubytovanie a stravu: cca 150,- EUR (podľa miesta)

Škola Celostného Liečiteľstva 5.:

Pre každého liečiteľa je veľmi dôležité mať dostatočné „technické" školenie z rôznych oblastí. Mal by poznať metódy poradenstva, anatómiu, fyziológiu, patológiu, prípadne masážne techniky, techniky pre korekciu pohybového aparátu a veľkou výhodou môžu byť aj znalosti akupunktúry, homeopatie, výžive a liečení bylinkami.

Tieto metódy sa takmer vždy pri liečení energiou navzájom kombinujú - buď ich použije sám „energo"-liečiteľ, alebo ostatní odborníci, ktorí na prípade spolupracujú...

Pomôže mu to lepšie porozumieť, ako sa jednotlivé praktiky dajú pri liečení spájať a umožní mu to odbornejšie komunikovať s ostatnými profesionálmi z oblasti starostlivosti o ľudské zdravie.


Liečiteľ môže prostredníctvom napojenia sa na vyššie energie veľmi efektívne uplatniť tieto rôzne doplňujúce metódy pri liečení. Znalosti anatómie a fyziológie mu pomôžu interpretovať informáciu, ktorú „zhora" dostane. Naviac by mal byť schopný spolupracovať s ostatnými, aby pomohli klientovi skôr sa uzdraviť.

 

 

Obsah 5.stupňa:

1) Anatómia ľudského tela

 • Bunka, stavba, delenie, funkcia
 • Tkanivá /spojivové, svalové, nervové/
 • Opis a stavba kostí, spojenie kostí
 • Kostra - popis
 • Stavba svalov
 • Svaly trupu, horných a dolných končatín
 • Tráviaca sústava - stručný popis
 • Dýchacia sústava - stručný popis
 • Srdce - stavba, cievy
 • Malý, veľký KO, tepny, žily
 • Lymfa, cievy, uzliny
 • Močovo-pohlavná sústava - popis
 • Nervová sústava
 • Centrálna nervová sústava - stručný popis
 • Endokrinná sústava
 • Koža, stavba, stručný popis

2) Celý vesmír aj naše telo sú tvorené z fraktálov
3) Spolupráca klasickej medicíny a celostného liečiteľstva. Komplementárna medicína.

4) Aké majú možnosti "energo"-terapeuti a nemôžu lekári a naopak

 

Odporúčanie: Otvorený seminár pre všetkých absolventov minimálne kurzu "Škola Celostného Liečiteľstva 1." alebo "REIKI 1."


Cena: 144,- EUR (vrátane skrípt a certifikátu)

 

Škola Celostného Liečiteľstva 6.:

Cieľom tohto 6.stupňa je prehĺbiť svoje liečiteľské schopnosti pomocou sily prírody na magických energetických miestach.

Každý liečiteľ, terapeut, rodič, partner, zamestnanec, jednoducho bežný človek potrebuje z času na čas (ideálne pravidelne) dobíjať baterky. Žijeme zavalení povinnosťami, prácou, službou iným, či ťažkými energiami dnešných časov, preto je doslova otázkou života aspoň na chvíľu uniknúť z tejto záťaže a navrátiť sa k zvyklostiam našich predkov od časov našich starých rodičov, cez Egyptských liečiteľov, Keltov, Druidov, Šamanov, Inkov, Aztékov až po bájnu Atlantídu ...

 

Obsah 6.stupňa:

 • Objavenie a nabíjanie sa na energetických miestach
 • Práca so živlami, bytosťami a energiami prírody
 • Nabíjanie predmetov, talizmanov, liečivých kameňov na silových miestach
 • Stretnutie so svojim silovým zvieraťom
 • Očistné šamanské ceremónie
 • Energetické očistné rituály
 • Prespatie v prírode a zdieľanie pri ohníku

Odporúčanie: Otvorený seminár pre všetkých absolventov aspoň kurzu "Škola Celostného Liečiteľstva 1."

 

Prihlásení účastníci dostanú mailom všetky inštrukcie k miestu stretnutia, miestu pobytu a zoznam vecí, ktoré si majú priniesť.

Seminár bude prebiehať oba dni v prírode a uskutoční sa za každého počasia. V prípade priaznivého počasia bude možnosť prespať v prírode vo vlastnom stane, resp. "pod širákom".

 

Cena: 144,- EUR


 

 

Certifikát o absolvovaní:

Nie je našim cieľom vystavovať niekomu iba certifikát, ktorý si potom môže absolvent zavesiť na stenu, ale cieľom je samozrejme dokladovať absolvovanie takéhoto špecializovaného kurzu, ktorý je Vaším vlastným ohodnotením a potvrdením dosiahnutých vedomostí, ktoré slúžia hlavne k Vášmu duchovnému rozvoju. Žiak dostáva certifikát aj učebné materiály z každého stupňa.

 

Energetické a prírodné liečiteľstvo však za žiadnych okolností nenahrádza prácu kvalifikovaných odborníkov a zdravotných pracovníkov a samozrejme za žiadnych okolností terapeutovi nedáva právo odporúčať svojim klientom prerušenie liečby klasickou medicínou, alebo ukončenie užívania liekov bez predchádzajúcej konzultácie so svojim lekárom.
Raz však určite príde k pochopeniu a spojeniu klasickej medicíny s týmito úžasnými schopnosťami prírody a veríme, že to bude už čoskoro...

 

Cieľom alternatívneho liečenia pomocou celostných liečiteľských techník je prinavrátenie zdravia, v čom sa jednoznačne zhodujeme aj s klasickou medicínou, akurát chceme ľuďom ukázať, že sa k tomu dá dostať aj inou cestou. A možno táto naša cesta po jednej strane rieky bude raz zakončená mostom. Mostom medzi klasickou a alternatívnou medicínou...

 

„My všetci máme svoje vlastné zdravie iba vo vlastných rukách ..."