Blog / Články
Novinky
Seminár "Firemné a rodinné konštelácie"

Čo mi robí v živote radosť? Čo ma vyživuje? Aký má zmysel čo robím, kde žijem, ako trávim čas v práci, či mimo nej? Ako fungujú/nefungujú moje vzťahy? Ako to mám so...

viac
Osobný koučing a Etikoterapia

Nemáte energiu, nič Vás neteší a nebaví? Možno práve prechádzate veľkou životnou zmenou a nie je to jednoduché.   Cítite prázdnotu alebo ste na všetko sami. Ste niekde medzi ukončením starého a...

viac

Relaxačné techniky a regresná terapia

Úvod TerapieRelaxačné techniky


Značná časť ľudí dnešnej doby vôbec nedokáže relaxovať. Naše myšlienky sú neustále v pohybe, svaly máme napäté, sme pripravení k činnosti. Relaxácia dokáže vo veľkej miere ovplyvniť našu schopnosť zvládania stresu. Neznamená iba uvoľnenie svalov, ale je to úplné nervové a duševné uvoľnenie.

Riešenie konfliktov

 

Nervové napätie spôsobuje napätie vo svaloch: nevedome zatíname zuby, zvraštíme čelo, napnú sa svaly krku, šije a chrbta, stiahne žalúdok, ale rovnako sa môže uložiť v hociktorých orgánoch - hlavne v tých, ktoré máme z rôznych dôvodov oslabené.

Tak ako myšlienka alebo pocit môže spôsobiť nervózne napnutie svalu, tak aj uvoľnenie má tiež vplyv na pocity a prežívanie.

 

Reflexnou cestou znižujeme aktivitu sympatického nervového systému: znižuje sa  krvný tlak, činnosť srdca sa spomaľuje  a  stáva sa rovnomernejším, imunitný systém sa posilňuje.

 

Relaxačné techniky sú vhodné pri zvládaní úzkosti a pri predchádzaní depresívnym stavom, ale rovnako je možné liečiť akékoľvek zdravotné problémy. V hlbokom relaxačnom stave sa dáva do pohybu aj samoliečiaci proces.

 

Cez naše zmyslové orgány prijímame rôzne podnety a vnemy. Každú sekundu naše vedomie prijíma rádovo 15 miliónov jednotiek informácií, ale okamžite je z toho spracovaných len 5 jednotiek. Zvyšné spracovanie sa deje počas spánku pomocou nášho podvedomia na základe princípov, ktoré sú v nás ukotvené, v našich programoch na prežitie. Všetky informácie, ktoré získame "nevedome" sú k dispozícii nášmu podvedomiu.

 

Problémy vznikajú takým spôsobom, že naše podvedomie nesprávne vyhodnotí situáciu.

 

Až 90 % týchto nesprávnych vyhodnotení vzniká v minulosti, najmä v útlom detstve.

 
Konflikt v rodine

 

Týmto nesprávnym vyhodnoteniam sa nedá zabrániť a ani predísť. Vychádza to z nedostatku skúseností v súvislosti s vekom. Následne v našom živote vzniká reťazec na seba nadväzujúcich situácií, ktoré majú spoločný základ.


A naše telo je stále viac a viac zaťažené, až sa to napokon prejaví v podobe  psychického, alebo fyzického problému.

 

Pozitívna správa je tá, že tieto problémy sa dajú vyriešiť, a to práve v stave hlbokej relaxácie. Terapeut vedie klienta v tomto stave koncentrácie k miestu, kde vzniklo nesprávne vyhodnotenie. Klient uvidí prepojenie dnešného problému s nesprávnym vyhodnotením v minulosti a týmto pochopením spolu s jeho neutralizáciou môže daný problém vyriešiť.

 

Terapia poskytuje súhrn nástrojov k efektívnemu riešeniu klientom označených a v danom okamihu vynorených problémov, pričom spája najnovšie poznatky výskumov z oblasti psychológie a holistickej (celostnej) medicíny.

 

Relexačné techniky, ktoré používame, sú súborom terapií, využívajúcimi nasledovné postupy:

  • Základná analýza problémov - fyzických, či psychických chorôb
  • Psychoterapia
  • Spracovanie katatických obrazov
  • Sugestívna terapia
  • Regresná terapia
  • a iné

Prostredníctvom týchto techník poukážeme klientovi ako a prečo si máme v každodennej komunikácii ustrážiť svoje myšlienkové pochody, ako si uvedomiť a ustrážiť náš neustále meniaci sa stav vedomia, ktorý sa snažia o.i. využiť práve reklamy, aby nás ovplyvnili, ako to rozpoznať, ako sa proti tomu brániť atď.

Východ slnka

Takýchto nesprávnych a poškodzujúcich vzorcov a reťazcov máme veľa a dosť zásadne nám ovplyvňujú kvalitu života.

Len my sa rozhodujeme, či necháme, aby nás naďalej ovplyvňovali...

Zoberme zodpovednosť za svoje šťastie a zdravie do našich vlastných rúk a vybudujme si nový - úspešný a vedome prežitý život.


Danka Štrelingerová, Etikoterapeut a Osobný kouč