Novinky
Seminár "Sebaliečenie a vnútorná rovnováha"

Milí priatelia,   srdečne Vás pozývame na seminár, kde budeme spoločne hľadať odpovede, ako si pomôcť sami a ako aktivovať vnútorné samoliečiace procesy.   Každý z nás už bol niekedy chorý. Niekto je možno...

viac
Osobný koučing a Etikoterapia

Nemáte energiu, nič Vás neteší a nebaví? Možno práve prechádzate veľkou životnou zmenou a nie je to jednoduché.   Cítite prázdnotu alebo ste na všetko sami. Ste niekde medzi ukončením starého a...

viac

Čo je to vlastne liečenie energiou?

Pridané: 22.05.2020
|
Peter Štrelinger

Liečiteľ pracujúci s liečiteľskou energiou (akoukoľvek technikou) v podstate akoby „pláva“ v tomto živom mori energie, v ktorom všetci existujeme, a z ktorého sme stvorení. Vďaka tomu môžeme v sebe objaviť, ako nám táto energia pomáha a ako nás živí. S jej pomocou jeden druhého vnímame, sme ňou tvorení, a zároveň ju sami tvoríme.

V dobe, kedy našej civilizácii hrozí naším vlastným bezohľadným správaním k prírode a planéte Zemi deštrukcia nielen fyzického sveta, ale aj vyšších hodnôt ako sú láska k blížnemu, morálka, zmysel pre spoločné, spravodlivosť, viera, či radosť, sa mnoho ľudí obracia k prírodným praktikám a hľadá v nich vedenie, inšpiráciu, či riešenie ich zdravotných, alebo existenčných problémov.

Cieľom alternatívneho liečenia pomocou energetických liečiteľských techník je prinavrátenie zdravia, v čom sa jednoznačne zhodujeme aj s klasickou medicínou, akurát chceme ľuďom ukázať, že sa k tomu dá dostať aj inou cestou.

Čo sa vlastne deje pri týchto zdanlivo zázračných udalostiach?

 

Čo vlastne robíme, aby sme ľuďom pomohli?

 

Liečenie energiou využíva v podstate všetky fyzikálne a vesmírne zákonitosti.


Z pohľadu týchto zákonitostí to v podstate nie je nič záhadného, zväčša sa jedná o priamy a jednoduchý postup, aj keď to môže vyzerať pre vonkajších pozorovateľov ako niečo komplikované, tajuplné, či „šarlatánske“.

 

Zákon zachovania energie vo fyzike hovorí, že v izolovanej fyzikálnej sústave je celková energia nemenná, čiže nie je funkciou času. Inými slovami energia nevzniká a nezaniká, iba sa premieňa z jednej formy energie na druhú formu, či na iné formy energií.

 

Energia (W alebo E) vo fyzike je schopnosť fyzikálnej sústavy konať prácu (A), čiže práca uložená vo fyzikálnej sústave. Inými slovami je to miera všetkých foriem pohybu hmoty.

 

A čo je vlastne HMOTA? Je to zhluk rôznou rýchlosťou kmitajúcich častíc. Takže ak prenášame akýkoľvek druh energie (mechanická, tepelná, svetelná, vodná, elektrická, elektromagnetická atď.), ovplyvňujeme tým energiu hmoty minimálne v týchto základných 3 oblastiach:

  • potenciálna energia ( polohová energia), ktorá má svoju príčinu v polohe danej sústavy (a teda nepriamo v gravitácii Zeme)

  • kinetická energia (pohybová energia), ktorá má svoju príčinu v pohybe danej sústavy

  • vnútorná energia (U), ktorá zahŕňa rôzne druhy energie súvisiace s časticovou stavbou hmoty

Čiže prenosom energie pri liečení napr.:

  • prikladaním rúk liečiteľa

  • liečením energiou polodrahokamov

  • liečením energiou bylín

  • liečením energiou slnka, mesiaca, Zeme, či iných planét

  • liečením vierou, modlitbami, mantrami

  • liečením spirituálnou (vesmírnou/Božskou) energiou

vykonávame v podstate proces (t.j. konáme prácu), ktorý sa týka znovunastolenia rovnováhy ľudského energetického poľa. Toto energetické pole nás obklopuje, prestupuje naše fyzické telo, ale aj vyššie úrovne (celkovo máme 7 tiel) a veľmi úzko súvisí s naším zdravím.

 

Mimozmyslové vnímanie, ktoré je veľkou pomocou pre liečiteľov, niekedy tiež nazývané jasnovidectvom, je spôsob vnímania pomocou zmyslov v rozsahu väčšom, ako je pre ľudí bežné. Týmto spôsobom môžeme vidieť, počuť, ochutnávať a dotýkať sa vecí, ktoré bežne nevnímame. Zavedie nás do dynamického sveta premenlivých, vzájomne sa ovplyvňujúcich energetických polí, ktoré sú okolo aj vnútri všetkých vecí. Mimozmyslové vnímanie je druh „videnia“, kedy vnímame obraz v mysli bez použitia zraku. Nie je to teda iba predstava!

 

Liečiteľ pracujúci s liečiteľskou energiou (akoukoľvek technikou) v podstate akoby „pláva“ v tomto živom mori energie, v ktorom všetci existujeme, a z ktorého sme stvorení. Vďaka tomu môžeme v sebe objaviť, ako nám táto energia pomáha a ako nás živí. S jej pomocou jeden druhého vnímame, sme ňou tvorení, a zároveň ju sami tvoríme.

 

V dobe, kedy našej civilizácii hrozí naším vlastným bezohľadným správaním k prírode a planéte Zemi deštrukcia nielen fyzického sveta, ale aj vyšších hodnôt ako sú láska k blížnemu, morálka, zmysel pre spoločné, spravodlivosť, viera, či radosť, sa mnoho ľudí obracia k prírodným praktikám a hľadá v nich vedenie, inšpiráciu, či riešenie ich zdravotných, alebo existenčných problémov.

 

Cieľom alternatívneho liečenia pomocou energetických liečiteľských techník je prinavrátenie zdravia, v čom sa jednoznačne zhodujeme aj s klasickou medicínou, akurát chceme ľuďom ukázať, že sa k tomu dá dostať aj inou cestou. A možno táto naša cesta po jednej strane rieky bude raz zakončená mostom. Mostom medzi klasickou a alternatívnou medicínou...

 

„My všetci máme svoje vlastné zdravie iba vo vlastných rukách ..."


Späť na zoznam článkov
Zatvoriť

K článku neboli pridané žiadne komentáre vložiť nový komentár