Blog / Články
Novinky
Seminár "Firemné a rodinné konštelácie"

Čo mi robí v živote radosť? Čo ma vyživuje? Aký má zmysel čo robím, kde žijem, ako trávim čas v práci, či mimo nej? Ako fungujú/nefungujú moje vzťahy? Ako to mám so...

viac
Osobný koučing a Etikoterapia

Nemáte energiu, nič Vás neteší a nebaví? Možno práve prechádzate veľkou životnou zmenou a nie je to jednoduché.   Cítite prázdnotu alebo ste na všetko sami. Ste niekde medzi ukončením starého a...

viac

Časté otázky

Úvod OdkazyČasté otázky

Náš etický a morálny kódex

 1. Ctíme to najdôležitejšie - slobodu a vlastnú voľbu jednotlivca a každej bytosti vo všetkých úrovniach jeho existencie
 2. Služby a terapie poskytované Centrom Zdravého Života za žiadnych okolností nenahrádzajú prácu kvalifikovaných odborníkov a zdravotných pracovníkov
 3. Využívame právo zaručené ústavou, ktorá nám umožňuje využiť poznatky získané absolvovaním kurzov a seminárov k poradenskej činnosti v snahe pomôcť iným ľuďom
 4. Za žiadnych okolností neodporúčame našim klientom prerušenie liečby klasickou medicínou, alebo ukončenie užívania liekov bez predchádzajúcej konzultácie so svojim lekárom

Ako prebieha osobná terapia, liečenie, resp. koučovací prístup?

 1. Na začiatku je obvykle krátky pohovor o tom, prečo klient prišiel. Je veľmi dôležité, aby klient popísal všetko, čo ho trápi a s čím ku nám prišiel, aké má symptómy, od kedy ich má, aké vyšetrenia v klasickej medicíne absolvoval, čo prípadne už skúsil v oblasti celostného liečiteľstva - nejaké iné terapie a pod.
 2. Na základe vstupnej anamnézy si dohodneme a navrhneme klientovi, aké máme možnosti a ako budeme postupovať.
 3. Pri prvom úvodnom stretnutí je vhodné urobiť aj prvotnú terapiu a diagnostiku, na základe ktorej sa stanoví očakávaný postup, prípadne koľko návštev bude potrebných.
 4. Po terapii nasleduje krátky rozhovor o zistených výsledkoch, prípadne súvislostiach a dohodneme sa s klientom na ďalšom termíne, prípadne mu odporučíme "domáce úlohy".

Ako prebiehajú ďalšie opakované terapie, liečenie, resp. koučovací prístup?

 1. Pri ďalších stretnutiach vždy postupujeme rovnako ako v predchádzajúcom postupe od bodu 1), kde sa už pýtame na zmeny, ktoré od 1.stretnutia nastali, prípadne, či klient došiel k novým zisteniam a súvislostiam, ktoré jeho ochorenie/problém spôsobujú.
 2. Častokrát sa pri vstupných rozhovoroch pýtame otázky, ktoré možno prekvapivo na prvý pohľad s daným symptómom/problémom nesúvisia, prípadne môže mať klient pocit, že sú úplne od veci, ale pomáhajú terapeutovi utvoriť si tzv.mapu klienta, pomocou ktorej sa spoločne vieme dopracovať k súvislostiam, ktoré daný problém naštartovali, aj keď si to klient vôbec nemusí pamätať, prípadne s problémom spájať.
 3. Ďalšie terapie môžu byť opakovane s použitím rovnakej techniky, ako pri 1.stretnutí, alebo sa na základe celkového priebehu, prípadných zmien, či dodatočných zistení zvolí technika iná
 4. Po opakovanej terapii nasleduje tiež krátky rozhovor o zistených výsledkoch, prípadne súvislostiach a dohodneme sa s klientom na ďalšom termíne, prípadne mu opäť odporučíme "domáce úlohy".

Čo čakať od prvej návštevy chiropraktika?

 1. Úvodný rozhovor tzv. Zdravotná anamnéza – jednoducho sa porozprávame o tom, čo Vás trápi. Budeme sa pýtať otázky typu: ako dlho máte tento problém, kedy je stav najhorší/najlepší a podobne. Tento rozhovor väčšinou napovie veľmi veľa o tom, kde môže byť skutočná príčina Vášho problému.
 2. Je potrebné, aby klient priniesol všetky predchádzajúce výsledky zdravotných testov, ktoré s daným problémom súvisia (lekársku správu ortopéda/neurológa, Röntgen, CT, resp.MRI snímky - ideálne v elektronickej forme s popisom)
 3. Diagnostika – pomocou súboru testov (neurologické, spinálne, reflexné, hmatové) budeme zisťovať, kde je problém. Skutočný problém/príčina nemusí byť tam, kde to práve bolí.
 4. Manuálna terapia – na základe zistení z anamnézy, diagnostiky, ale aj Vašich preferencií urobíme masáž a chiropraktiku, resp. korekcie pohybového aparátu.
 5. Ak je potrebné, odporučíme cvičenia zostavené pre Váš konkrétny problém, ktoré Vám pomôžu rehabilitovať, prípadne dostanete ďalšie odporúčania na domácu prácu.

Čo bude po prvej návšteve chiropraktika?

 1. Po prvej terapii musíme počkať ako zareaguje Vaše telo na zmeny, ktoré sme počas manuálnej terapie urobili. Väčšinou pocítite zmenu alebo úľavu ihneď po terapii, no niekedy to trvá aj niekoľko dní. Pri neurologických problémoch môže trvať dokonca až 7 dní kým zmiznú symptómy (napr. tŕpnutie prstov), aj keď sa problém už dávno odstránil.
 2. V prípade akútneho stavu, resp. dlhotrvajúcich, či chronických problémov pohybového aparátu a/alebo chrbtice môže nastať v nasledovných 2-3 dňoch bolestivé reakcia, ktorá rovnako ako nastala, tak postupne prestane.
 3. Počas 2. návštevy spolu zhodnotíme zmeny Vášho stavu a určíme ďalší postup, t.j. frekvenciu návštev – ako často je zo začiatku potrebné absolvovať chiropraktickú terapiu, aby sme skutočne problém odstránili a nie iba bojovali so symptómami.
 4. Dĺžka chiropraktických ošetrení sa mení podľa toho, ako sa mení Váš stav. Ak pri chronických prípadoch začíname 45-60 min. terapiami, častokrát sa po relatívne krátkej dobe dĺžka terapie skráti na 30-40 min. Samozrejme, že ako frekvencia návštev, tak aj dĺžka terapií sú iba naše odporúčania a sami sa rozhodnete, ako Vám to bude vyhovovať.
 5. Odporúčame absolvovať v priemere 3-5 chiropraktických terapií. Ak sa nedostaví zlepšenie Vášho stavu tak je jasné, že bude treba problém riešiť iným spôsobom, resp. odporučíme ďalšie doplnkové vyšetrenia u ortopéda, resp. neurológa, či iného špecialistu.