Blog / Články
Novinky
Seminár "Firemné a rodinné konštelácie"

Čo mi robí v živote radosť? Čo ma vyživuje? Aký má zmysel čo robím, kde žijem, ako trávim čas v práci, či mimo nej? Ako fungujú/nefungujú moje vzťahy? Ako to mám so...

viac
Osobný koučing a Etikoterapia

Nemáte energiu, nič Vás neteší a nebaví? Možno práve prechádzate veľkou životnou zmenou a nie je to jednoduché.   Cítite prázdnotu alebo ste na všetko sami. Ste niekde medzi ukončením starého a...

viac

Semináre

Úvod Semináre

Škola Celostného Liečiteľstva


Ushui

Hlavným cieľom bude naučiť sa základné pojmy a princípy celostného liečenie, psychosomatiky, liečenia energiou, naučiť sa rozpoznávať duchovné príčiny chorôb, rozvíjať schopnosti vnímania energií a ľudskej duše nielen prostredníctvom nášho fyzického tela, ale hlavne cez naše energetické telo, či vyššie úrovne ľudského bytia.

 

Škola je rozdelená do 6 stupňov, kde každý stupeň trvá 2 dni. Jednotlivé vyučovacie dni budú zamerané hlavne na osvojenie si teórie z oblasti celostného uzdravovania a liečiteľstva. Súčasťou budú aj meditácie a techniky vnútornej harmónie a vizualizácie. 

 

 

Obsah a termíny Školy Celostného liečiteľstva>

Kurz REIKI


Ushui

Reiki

Mnoho ľudí začalo svoju liečiteľskú cestu práve cez Reiki. Je to veľmi ľahko učiaca sa metóda a zároveň je veľmi efektívna.

 

REIKI - božská energia lásky

Univerzálna životná, inteligentná liečivá energia, pomocou ktorej človek môže postúpiť ďalej na ceste múdrosti, zdravia, vytvárania harmónie, postúpiť na ceste duchovného a duševného vzrastu.

 

Cez tieto kurzy prezentujeme starodávny liečebný system Reiki, založený na napojení sa na inteligentnú božskú energiu, ktorý bol znovuobjavený pred 150 rokmi Dr. Mikao Usuim. 

 


 

ADT-Aktívna Duchovná Terapia®


F.E Eckard Strohm pred 30 rokmi vyvinul energetický liečebný systém, ktorý nazval Aktívna Duchovná Terapia. Metóda je pozoruhodná jej jednoduchosťou a mimoriadnou účinnosťou. Jednotlivé stupne tejto liečebnej metódy sú založené na tom, aby zaviedli účastníkov kurzov hlbšie a hlbšie do tajov tejto liečebnej metódy. Študenti sa krok po kroku postupne učia ako pomôcť druhým s akútnymi problémami, alebo ako pomôcť pri obnove poškodeného miesta.

 

Obsah a termíny kurzov ADT  >> 

Atlantis AROLO TIFAR ©®


Arolo Tifar

je starodávne liečiteľské umenie atlanských majstrov znovuobjavené v 90-tych rokoch nemeckým duchovným učiteľom Dr. F.E.Eckardom Strohmom. 

 

Arolo je výnimočná energeticko - diagnostická a liečebná metóda, ktorá dovolí lokalizovať presnú príčinu chorôb. Tento diagnostický systém dovolí zistiť informáciu o stave osoby v podstate za pár minút, bez potreby špeciálnych laboratórnych skúšok.


 Obsah a termíny kurzov AROLO  >>

 

Brány do duše


Určený pre ženy, ktoré potrebujú zmenu a posun vo svojom živote...

 

Budeme spoznávať príčiny rôznych nedorozumení, trápení a problémov, ktoré riešime v našom živote, v každodenných situáciách a ako sa s nimi vysporiadať.

Naučíme sa rôzne techniky, ako pomôcť sami sebe. Absolvujeme spolu meditácie na podporu riešenia danej témy v príjemnom a bezpečnom prostredí.

Pozrieme sa na ne z pohľadu etikoterapie, rodinných konštelácií, regresnej terapie a numerológie.

Obsah a termíny seminára Brány do duše  >>  


Anjeli Atlantídy


 

Účastníci seminára sa oboznámiaAnjeli s tým, kto sú Anjeli. V praxi zážitkovo spoznajú ich rozdielne charakteristiky a ich energie. Všetci z detstva poznáme príbehy o anjeloch strážnych. Naše životy môžu byť hodnotnejšie a ľahšie, ak vieme s nimi komunikovať, vieme im dávať otázky a prijímať od nich odpovede. Na tomto seminári sa účastníci naučia nadviazať kontakt s Archanjelmi, Anjelom lásky, Anjelmi živlov a s anjelmi, ktorí nám môžu pomôcť liečiť alebo prípadne nájsť stratené veci.

 

Obsah a termíny kurzov Anjeli Atlantídy  >>  

Zážitkový seminár

HOJNOSŤ a RADOSŤ


Zážitkový seminár na pritiahnutie financií

Takmer polovicu života strávime v práci, preto spôsob, akým žijeme svoj život a zarábame PENIAZE, má rozhodujúci vplyv na náš pocit šťastia, zdravia a zmysluplnosti

Bez ohľadu na to, či sedíme na stoličke šéfa, manažéra či zamestnanca, alebo akú vykonávame prácu, môžeme urobiť veľa pre to, aby sme sebe aj ostatným vytvorili šťastné zázemie - kde môžeme pracovať s radosťou, v harmónii, bez stresu a zároveň úspešne.

Peniaze sú tiež iba energia, ktorú viem zmysluplne premeniť na veci, po ktorých túžim, na životný komfort, aký očakávam, na pomoc iným a pod.


Naučíme Vás rôzne techniky, ako si pritiahnuť do svojho života hojnosť a bohatsvo.

 

Obsah a termíny seminára Hojnosť  >>  

Seminár "Sebaliečenie a vnútorná rovnováha"


Každý z nás už bol niekedy chorý. Niekto je možno práve teraz akútne či chronicky chorý, má sústavné bolesti, trpí nejakým vážnejším ochorením, prípadne sám opatruje ťažko chorého človeka.

A môžeme sa liečiť, alebo aj vyliečiť sami?

Vnútorný liečiteľ prebýva v každom žijúcom organizme. Lieči nás dňom i nocou na nevedomej úrovni 24 hodín, 7 dní v týždni a 365 dní v roku.

 

Vedomá účasť na liečivej práci znamená pripojiť sa k práci „vnútorného liečiteľa“. Každý sa môže stať vedomým účastníkom vlastného liečenia.


Aby sme tak mohli urobiť, je potrebné vykonať rozhodujúci krok na ceste svojho duchovného rozvoja. A tak sa to bude diať úplne podľa Vášho scenára aj na tomto seminári ...

 

Obsah a termíny seminára "Sebaliečenie a vnútorná rovnováha >>