Blog / Články
Novinky
Seminár "Firemné a rodinné konštelácie"

Čo mi robí v živote radosť? Čo ma vyživuje? Aký má zmysel čo robím, kde žijem, ako trávim čas v práci, či mimo nej? Ako fungujú/nefungujú moje vzťahy? Ako to mám so...

viac
Osobný koučing a Etikoterapia

Nemáte energiu, nič Vás neteší a nebaví? Možno práve prechádzate veľkou životnou zmenou a nie je to jednoduché.   Cítite prázdnotu alebo ste na všetko sami. Ste niekde medzi ukončením starého a...

viac

Ako terapia prebieha?

Úvod TerapieAko terapia prebieha?

Ako prebieha osobná terapia, liečenie, resp. koučovací prístup?

  1. Na začiatku je obvykle krátky pohovor o tom, prečo klient prišiel. Je veľmi dôležité, aby klient popísal všetko, čo ho trápi a s čím ku nám prišiel, aké má symptómy, od kedy ich má, aké vyšetrenia v klasickej medicíne absolvoval, čo prípadne už skúsil v oblasti celostného liečiteľstva - nejaké iné terapie a pod.
  2. Na základe vstupnej anamnézy si dohodneme a navrhneme klientovi, aké máme možnosti a ako budeme postupovať.
  3. Pri prvom úvodnom stretnutí je vhodné urobiť aj prvotnú terapiu a diagnostiku, na základe ktorej sa stanoví očakávaný postup, prípadne koľko návštev bude potrebných.
  4. Po terapii nasleduje krátky rozhovor o zistených výsledkoch, prípadne súvislostiach a dohodneme sa s klientom na ďalšom termíne, prípadne mu odporučíme "domáce úlohy".

Terapia sedenie

 

Ako prebiehajú ďalšie opakované terapie, liečenie, resp. koučovací prístup?

  1. Pri ďalších stretnutiach vždy postupujeme rovnako ako v predchádzajúcom postupe od bodu 1), kde sa už pýtame na zmeny, ktoré od 1.stretnutia nastali, prípadne, či klient došiel k novým zisteniam a súvislostiam, ktoré jeho ochorenie/problém spôsobujú.
  2. Častokrát sa pri vstupných rozhovoroch pýtame otázky, ktoré možno prekvapivo na prvý pohľad s daným symptómom/problémom nesúvisia, prípadne môže mať klient pocit, že sú úplne od veci, ale pomáhajú terapeutovi utvoriť si tzv.mapu klienta, pomocou ktorej sa spoločne vieme dopracovať k súvislostiam, ktoré daný problém naštartovali, aj keď si to klient vôbec nemusí pamätať, prípadne s problémom spájať.
  3. Ďalšie terapie môžu byť opakovane s použitím rovnakej techniky, ako pri 1.stretnutí, alebo sa na základe celkového priebehu, prípadných zmien, či dodatočných zistení zvolí technika iná
  4. Po opakovanej terapii nasleduje tiež krátky rozhovor o zistených výsledkoch, prípadne súvislostiach a dohodneme sa s klientom na ďalšom termíne, prípadne mu opäť odporučíme "domáce úlohy".

Terapia sedenie

 

Aké techniky na terapie používame?

1. Ukľudnenie obáv a strachu v priebehu obdobia zmien klienta
    - Etikoterapeutické a Koučovacie techniky, Rodinné konštelácie, AROLO TIFAR terapia, Hypnóza/regres, NLP ...

 

2. Liečenie fyzických, emocionálnych a psychologických porúch/blokád, fóbií
    - AROLO TIFAR, REIKI, Aktívna Duchovná Terapia

3. Posilnenie duchovného/spirituálneho rozvoja, spoznanie svojich učebných úloh
    - SWOT analýza, Analýza učebných úloh – Kabala, resp. iná numerológia

4. Harmonizácia mysle, tela a ducha
    - Riadené meditácie, Afirmácie, Sugescie, Programovanie/Očista podvedomia, očista a

      harmonizácia aury a čakier, REIKI, AROLO TIFAR ...

5. Uvoľnenie hlboko zakorenených sociálnych, duchovných alebo emocionálnych blokov
    - Etikoterapia, Rodinné konštelácie, Hypnóza/Regres, Koučovacie techniky

 

6. Partnerské poradenstvo

   - Etikoterapia, Rodinné konštelácie,  Analýza životného plánu cez Kabalu

 

7. Poradenstvo v oblasti životného poslania, práce a iných oblastiach života

   - Etikoterapia, Koučing, Rodinné a firemné konštelácie, Analýza životného plánu cez Kabalu