Blog / Články
Novinky
Seminár "Firemné a rodinné konštelácie"

Čo mi robí v živote radosť? Čo ma vyživuje? Aký má zmysel čo robím, kde žijem, ako trávim čas v práci, či mimo nej? Ako fungujú/nefungujú moje vzťahy? Ako to mám so...

viac
Osobný koučing a Etikoterapia

Nemáte energiu, nič Vás neteší a nebaví? Možno práve prechádzate veľkou životnou zmenou a nie je to jednoduché.   Cítite prázdnotu alebo ste na všetko sami. Ste niekde medzi ukončením starého a...

viac

Seminár "Firemné a rodinné konštelácie"

Úvod NovinkySeminár "Firemné a rodinné konštelácie"

Čo mi robí v živote radosť? Čo ma vyživuje? Aký má zmysel čo robím, kde žijem, ako trávim čas v práci, či mimo nej? Ako fungujú/nefungujú moje vzťahy? Ako to mám so zdravím? A vôbec, načo som vlastne tu, aké je moje poslanie?

Určite ste si už tieto, či podobné otázky kládli, alebo kladiete, a to hlavne v období keď Vám je možno ťažšie, hľadáte východisko z danej situácie a snažíte sa možno porozumieť, prečo sa mi to či ono deje...

 

Často rozlišujeme medzi oblasťou rodiny, vlastného naplnenia a osobného šťastia vo vzťahoch na jednej strane, či v oblasti povolania na strane druhej, alebo aj v oblasti zdravia zase z iného pohľadu.

 

Ale môžeme to oddeľovať? Práve princíp rodinných, firemných, či moderných systemických konštelácií nám ukazuje, že všetko sa riadi rovnakými princípmi a zákonmi šťastia/či nešťastia, zdravia/či choroby, úspechu/či neúspechu a rovnakými zákonmi a poriadkom v živote aj v láske.

 

V rodinných osudoch sa častokrát niektoré príbehy, resp. vzorce chovania opakujú. Ak sú podobnosti v príbehoch zjavné, môžu sa ich účastníci snažiť hľadať príčinu. Rodinné konštelácie práve na tieto otázky príčiny odpovedajú a ponúkajú jeden z pohľadov na nevedomú rodinnú dynamiku.

 

Stabilita celého rodinného systému a šťastie ďalších generácií závisí od rovnováhy a správneho usporiadania všetkých pilierov. Môže spadnúť, ak sa vychýli ktorýkoľvek z pilierov ...

 

Konštelačnou praxou sa teda vieme pozrieť na tieto témy:

  • Vzťahy v existujúcej rodine (partner, partnerka, deti), v pôvodnej rodine (rodičia, súrodenci, starí rodičia, prípadne aj ďalej k predkom)
  • Vzťahy s okolím – susedia, priatelia, dedina/mesto, krajina
  • Finančné otázky, spokojnosť so životom, pracovné naplnenie
  • Oblasť zdravia svojho, resp. svojich blízkych (ak s tým budú súhlasiť)
  • Firemné konštelácie – vzťahy vo firme, „traviči studní“, oblasti/príčiny neúspechov, nastavenie firmy, smerovanie firmy, vedenie firmy, podriadení a ich role, náplň práce, ponúkané služby/produkty, (ne)rovnováha v príjmoch a výdavkoch, atď.
  • Spirituálne oblasti/oblasti hodnôt – chýbajúca radosť zo života, zmysel života a práce, blokovaná tvorivosť, závislosti, strachy a úzkosti, stagnácia, sebapoškodzujúce vzorce – sebamanipulácia, sebavydieranie, sebanenávisť, sebaodmietanie, nízka sebaúcta...

Viac o priebehu a termínoch sa dočítate na TEJTO LINKE ...