Blog / Články
Novinky
Seminár "Firemné a rodinné konštelácie"

Čo mi robí v živote radosť? Čo ma vyživuje? Aký má zmysel čo robím, kde žijem, ako trávim čas v práci, či mimo nej? Ako fungujú/nefungujú moje vzťahy? Ako to mám so...

viac
Osobný koučing a Etikoterapia

Nemáte energiu, nič Vás neteší a nebaví? Možno práve prechádzate veľkou životnou zmenou a nie je to jednoduché.   Cítite prázdnotu alebo ste na všetko sami. Ste niekde medzi ukončením starého a...

viac

Informovaný súhlas

Úvod OdkazyInformovaný súhlas

Rozumiem, že hlavným cieľom služieb, poskytovaných v Centre Zdravého Života, je uvoľnenie fyzického tela, svalstva, pohybového aparátu, odstránenie napätia, telesného a tiež psychického, prostredníctvom masáží, manuálnych terapií, etikoterapie, osobného koučovacieho prístupu a osobnej konzultácie. Ak počas terapie pocítim nepohodlie, okamžite budem informovať poskytovateľa služieb tak, aby použité terapeutické techniky boli prispôsobené mojim momentálnym potrebám a požiadavkám. Ďalej rozumiem, že každá poskytovaná terapia nemá byť chápaná ako náhrada za medicínske vyšetrenie, diagnostiku alebo lekársku starostlivosť a uvedomujem si, že by som mal v prvom rade vyhľadať odborného lekára, alebo iného kvalifikovaného odborníka, aby posúdili všetky možnosti liečby mojich problémov a symptómov.

 

Rozumiem, že poskytovaná terapia je regeneračný a relaxačný doplnok ku kvalifikovanej starostlivosti a nie je náhradou za celkovú prácu s kostrovým a svalovým systémom, s psychikou, ani náhradou za odbornú diagnostiku, či lieky. Žiadna informácia, ktorú počas terapie dostanem, by nemala byť chápaná ako odborné medicínske vyjadrenie.

 

Pretože hlavne masáž, a/alebo manuálna terapia má svoje kontraindikácie, potvrdzujem, že som informoval poskytovateľa služieb o všetkých svojich zdravotných obmedzeniach, ktorých som si vedomý/á. Súhlasím, že budem poskytovateľa služieb neustále informovať o svojom zdravotnom stave a rozumiem, že poskytovateľ služieb nenesie žiadnu zodpovednosť, ak tak neurobím.

 

Počas poskytovanej masáže, či manuálnej terapie sa môžu objaviť niektoré symptómy, ktoré sú normálnou reakciou tela na poskytované služby, uvoľňovanie a manuálne techniky. Rozumiem, že poskytovateľ služieb nenesie žiadnu zodpovednosť za telesné reakcie, ktoré vyplývajú z dlhodobo neriešených zdravotných problémov alebo z problémov, ktoré sa až do terapie neprejavili. Prípadné bolesti, nepohodlie, zvýšená teplota, závraty, zápalové symptómy a iné telesné reakcie sú dôsledkom aktuálneho telesného stavu a chápem, že terapia môže byť ich spúšťačom, nie však ich príčinou. Počas terapie môžem požiadať o úpravu priebehu terapie, aby som sa cítil/a komfortnejšie.


Rozumiem, že poskytnuté služby nie sú náhradou za medicínsku alebo psychologickú starostlivosť a informácie nemajú diagnostický ani iný medicínsky charakter a slúžia iba na informatívne účely.


Zároveň udeľujem poskytovateľovi služieb povolenie dozvedieť sa moje súkromné informácie týkajúce sa môjho zdravotného stavu a predchádzajúcich procedúr s inými poskytovateľmi služieb alebo zdravotnej starostlivosti.

 

Poskytovateľovi služieb poskytnem všetky mne známe zdravotné informácie. Prínosy aj riziká terapie som pochopil a boli mi vysvetlené jej postupy.


Rozumiem, že masáž, manuálna terapia, etikoterapia, osobný koučing, či konzultácia a poradenstvo, nie je náhrada za medicínsku diagnostiku a starostlivosť. Objednaním sa telefonicky, emailom, cez kontaktný / objednávkový formulár alebo osobne, udeľujem svoj súhlas s poskytnutím terapie.

 

Udeľujem poskytovateľovi služieb súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu osobných údajov, ktoré poskytnem pri vypĺňaní rezervačného alebo kontaktného formulára (ďalej len “osobné údaje”) za účelom rezervácie termínu, a to súhlas podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. (Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov – ďalej len Zákon) a taktiež v súlade s Nariadením EP a rady EU č. 2016/679 (O ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov – ďalej len Nariadenie)..

Potvrdzujem, že osobné údaje sa zhodujú so skutočnosťou, sú úplné, pravdivé a presné a v prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov som povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť poskytovateľovi služieb. Súhlas so spracovaním týchto osobných údajov udeľujem dobrovoľne, a to na dobu neurčitú, počínajúc jeho udelením až do následného odvolania tohto súhlasu. Som oprávnený tento súhlas písomne (odvolať doručením písomného oznámenia o odvolaní súhlasu) alebo elektronicky.

Potvrdzujem, že pred získavaním osobných údajov som bol zo strany poskytovateľa služieb informovaný o skutočnostiach uvedených v Zákone č. 18/2018 Z.z. (Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov – ďalej len Zákon) a taktiež v súlade s Nariadením EP a rady EU č. 2016/679 (O ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov – ďalej len Nariadenie).