Blog / Články
Novinky
Seminár "Sebaliečenie a vnútorná rovnováha"

Milí priatelia,   srdečne Vás pozývame na seminár, kde budeme spoločne hľadať odpovede, ako si pomôcť sami a ako aktivovať vnútorné samoliečiace procesy.   Každý z nás už bol niekedy chorý. Niekto je možno...

viac
Osobný koučing a Etikoterapia

Nemáte energiu, nič Vás neteší a nebaví? Možno práve prechádzate veľkou životnou zmenou a nie je to jednoduché.   Cítite prázdnotu alebo ste na všetko sami. Ste niekde medzi ukončením starého a...

viac

Seminár Brány do duše

Úvod SemináreSeminár Brány do duše

Najbližšie termíny seminára BRÁNY DO DUŠE:

 4.3.2023
  BRÁNY DO DUŠE - Seminár pre ženy 
 Prihláška >>>
Budeme spoznávať príčiny rôznych nedorozumení, trápení a problémov, ktoré riešime v našom živote, v každodenných situáciách a ako sa s nimi vysporiadať.

 

Naučíme sa rôzne techniky, ako pomôcť sami sebe. Absolvujeme spolu meditácie na podporu riešenia danej témy v príjemnom a bezpečnom prostredí.

 

Pozrieme sa na ne z pohľadu etikoterapie, rodinných konštelácií, regresnej terapie a numerológie.

Seminár obsahuje tieto základné témy:

  • o duši - kto vlastne sme, odkiaľ pochádzame, aké sú naše životné cesty, čo nás čaká ...?
    zameriame sa na vzťahy k sebe aj iným a názorne si ukážeme ako získať pochopenie k inej - lepšej kvalite života
  • naučíme sa ako pracovať s emóciami a porozumieť im
  • ako získať zdravie pochopením súvislostí
  • absolvujeme spolu meditácie a mnohé užitočné praktické cvičenia, ktoré budete môcť používať aj doma

1.Brána - Minulosť:

Spolu sa pokúsime uzatvoriť a vyriešiť (vyliečiť) bolestivé a neukončené situácie z minulosti,

a pochopíme, že všetko, čo sa nám deje má svoj dôvod...

2.Brána - "Mať rád namiesto mať pravdu"

Tu spolu nazrieme hlbšie do podstaty témy narušených vzťahov.

Iba vo vzťahu skutočne spoznávame kým sme.
Láska sa dá skutočne pochopiť a objaviť len vo vzťahu.

3.Brána "ROZHODOVANIE SA"

Tu spolu nazrieme hlbšie do podstaty Rozhodovania sa.

-prečo sa nevieme rozhodovať?
- čo nám bráni stáť si za svojimi rozhodnutiami?
- ÁNO aj NIE môže znamenať pozitívnu zmenu.
- technika "Just do it!"

4.Brána "JA SOM - SEBAVYJADRENIE"

Tu spolu nazrieme hlbšie do podstaty SEBAVYJADRENIA.

Dôsledkom obmedzení, ktoré si sami vytvárame je naša sloboda, ktorú si sami ohraničujeme.
Spoločne nájdeme možnosti, ako sa vyjadrovať svojím bytím, a pritom neubližovať sebe ani iným ...

5.Brána "SEBAPRIJATIE"

Tu sa spolu pokúsime nájsť odpovede na otázky "Ako sa môžem mať rada?", "Ako môžem prijať samú seba?"

Témy sebaúcty, sebalásky, jedinečnosti...

6.Brána "ŽIVOTNÁ RADOSŤ - OTVORENIE SA INÝM"

Tu sa spolu pokúsime nájsť odpovede na otázky "Ako posilniť svoju životnú radosť?", "Ako sa môžeme otvoriť iným, napriek krivdám a zraneniam, ktoré sme zažili?"

7.Brána "TOLERANCIA"

Tu sa spolu pokúsime nájsť odpovede na otázky "Čo je to vlastne tolerancia a rešpekt?", "Ako vnímame iných ľudí - vyvyšujeme sa, alebo súcítime a sme v spojení?"

8.Brána "ODPÚŠŤANIE - Sila zjednotenia"

Tu sa spolu pokúsime nájsť odpovede na otázky "Ako sa naučiť duchovnému zmiereniu?" a "Ako sa odovzdať jeden druhému?"

Keď sa naučíme zahĺbiť sa do seba a uvedomovať si svoj vnútorný svet, získavať späť svoju vnútornú silu a rozvíjať odolnosť svojej duše, môžeme začať uplatňovať aj v skutočnom živote to, čo sme sa naučili zo svojho vnútra.

9.Brána "MAŤ NADHĽAD - Intuícia a Empatia "

Tu sa spolu pokúsime zistiť "Ako nájsť svoje skutočné JA?" a "Ako spoznať sami seba a ovládať svoje silné a slabé stránky a mať nadhľad?"

Efektívne využívanie vlastnej intuície je kľúčovým faktorom, či už sa potrebujete vyliečiť po fyzickej stránke, urobiť významné životné rozhodnutie, nadviazať spojenie s dôležitou osobou, vybrať si životného partnera, finančne sa zabezpečiť alebo nájsť riešenie problému v pracovnej oblasti.

10.Brána DOKONČOVANIE, intenzívne prežívanie, práca ako poslanie "

Tu sa spolu pokúsime nájsť odpovede na otázky "Ako nájsť v sebe možnosti vykonávať svoju prácu, či akúkoľvek činnosť pomocou vnútornej sily dokončenia?"