Blog / Články
Novinky
Seminár "Firemné a rodinné konštelácie"

Čo mi robí v živote radosť? Čo ma vyživuje? Aký má zmysel čo robím, kde žijem, ako trávim čas v práci, či mimo nej? Ako fungujú/nefungujú moje vzťahy? Ako to mám so...

viac
Osobný koučing a Etikoterapia

Nemáte energiu, nič Vás neteší a nebaví? Možno práve prechádzate veľkou životnou zmenou a nie je to jednoduché.   Cítite prázdnotu alebo ste na všetko sami. Ste niekde medzi ukončením starého a...

viac

Naše poslanie

Úvod O násNaše poslanie

     Poslaním Centra Zdravého Života je poskytovať trvalo najvyššiu kvalitu celostnej a integrálnej terapeutickej starostlivosti, s cieľom dosiahnuť nastolenie zdravia a duševnej pohody prostredníctvom produktov z prírodnej lekárne, alternatívnych techník a terapií, kurzov a seminárov, pre každého klienta a pri každej jeho návšteve. Na dosiahnutie tohto cieľa, sme si predsavzali poskytovať širokej verejnosti kvalitné a cenovo dostupné služby a produkty čisto z prírodnej lekárne. Neustále sa sami vzdelávame v rôznych oblastiach alternatívnej medicíny, cez odborné tuzemské aj medzinárodné semináre a kurzy. Staráme sa o svoj osobný a profesionálny rast, sami sledujeme a používame samoliečiace postupy, kde si hneď na sebe môžeme overiť účinky a výsledky novozískaných terapeutických techník.

 

     Určite to sami poznáte, že nie je nič krajšie, ako prísť domov z práce, ľahnúť si do kresla, zapnúť si televízor a úplne najlepšie si k tomu otvoriť ešte aj nejaké tie dobroty, prípadne fľašu dobrého vínka. A nech Vašu rodinu ani nenapadne Vás pri tejto príjemnej činnosti vyrušovať! Ani my nie sme iní a ani sa ničím neodlišujeme, iba sme si už dlhší čas kládli otázku: Čo môžeme v živote zmeniť, aby sme sa každé ráno nemuseli budiť s ubolenými krížami, nadávajúc na zlé počasie, alebo na to, že musíme odviezť deti do školy, ísť do práce a byť v strese, čo si na nás šéf opäť pripravil? Možno nás budete považovať za rojkov, alebo bláznov, ale verte, že nie je nič jednoduchšie, ako to zmeniť. Každý máme svoj Život len a len vo vlastných rukách a nie je nič jednoduchšie ako byť zdravý a šťastný...

 

     Náš život ako súčasť Univerza sa riadi vnútorným poriadkom, ktorý má svoje zákonitosti. Tieto duchovné zákony majú svoj vlastný rytmus, podľa ktorého sa riadime. Celý náš život prebieha v cykloch, ktorým podlieha aj priestor a čas. Poznanie týchto večných zákonov a zákonitostí nám dáva možnosť využiť ich vo svojom živote, vnímať samého seba ako neoddeliteľnú súčasť celku. Duchovné zákony poukazujú na spravodlivosť, ktorá sa neriadi ani konvenciami, ani morálkou, ale predstavujú vesmírny plán, ktorý ponúka nové a netušené možnosti pri riešení všetkých našich problémov.

 

     Vieme, že náhody neexistujú a sme preto veľmi radi, že ste zavítali na naše stránky a veríme, že sa nám podarí Vám byť užitočnými pomocníkmi pri nachádzaní odpovedí na otázky každodenného života a zdravia, sklamaní ale aj úspechov, chorôb ale aj zázračných uzdravení, ako aj iných zákonitostí „medzi Nebom a Zemou".

 

Centrum Zdravého Života je skutočným miestom, kde môžete prísť a zdôveriť sa so svojimi zdravotnými problémami, ale aj úspechmi a objavmi, ktoré ste možno našli sami a chcete sa s nami o tieto skúsenosti podeliť. Budeme spoločne hľadať tú správnu cestu k opätovnému nastoleniu zdravia a duševnej pohody prostredníctvom produktov z prírodnej lekárne, alternatívnych techník, terapií a masáží, kurzov a seminárov, a to priamo v našom Centre Zdravého Života v Bratislave.


O našom symbole

Prečo sme si vybrali symbol Hada? Logo

 

Azda neexistuje kultúra, v ktorej by had nehral istú symbolickú úlohu. Žiaden iný tvor nie je opradený toľkými mýtmi a záhadami.

 

Had, ako znak opatrnosti a múdrosti bol odjakživa liečiteľovým pomocníkom a pomáhal mu hľadať v lese liečivé bylinky a korienky. Z gréckej mytológie je známy obraz starca s palicou, po ktorej sa vinie had, symbol neprestajne sa rodiaceho života. Tým starcom bol Asklépios, ktorého starovekí Gréci a neskôr Rimania uctievali ako boha lekárstva a zdravovedy. Na jeho pamiatku sa stavali pri chrámoch liečebne - asklepiá, ktoré slúžili aj ako svätyne a kúpele. V nich trávili pacienti rôzne dlhý čas, pričom čakali na zásah Asklepia, ktorý mal nastať vo sne. Popritom sa liečili diétou, kúpeľmi, športom, rastlinnými prípravkami a ďalšími liečebnými postupmi.

 

Prečo práve symbol, ktorý je podobný so znakom medicíny a lekárstva?

 

Hlavným cieľom Centra Zdravého Života rovnako ako alternatívnej medicíny je prinavrátenie zdravia, v čom sa jednoznačne zhodujeme aj s klasickou medicínou, akurát chceme ľuďom ukázať, že sa k tomu dá dostať aj inou cestou. A možno táto naša cesta po jednej strane rieky bude raz zakončená mostom. Mostom medzi klasickou a alternatívnou medicínou...


Náš etický a morálny kódex

  • Ctíme to najdôležitejšie - slobodu a vlastnú voľbu jednotlivca a každej bytosti vo všetkých úrovniach jeho existencie
  • Služby a terapie poskytované Centrom Zdravého Života za žiadnych okolností nenahrádzajú prácu kvalifikovaných odborníkov a zdravotných pracovníkov
  • Využívame právo zaručené ústavou, ktorá nám umožňuje využiť poznatky získané absolvovaním kurzov a seminárov k poradenskej činnosti v snahe pomôcť iným ľuďom
  • Za žiadnych okolností neodporúčame našim klientom prerušenie liečby klasickou medicínou, alebo ukončenie užívania liekov bez predchádzajúcej konzultácie so svojim lekárom