Blog / Články
Novinky
Seminár "Firemné a rodinné konštelácie"

Čo mi robí v živote radosť? Čo ma vyživuje? Aký má zmysel čo robím, kde žijem, ako trávim čas v práci, či mimo nej? Ako fungujú/nefungujú moje vzťahy? Ako to mám so...

viac
Osobný koučing a Etikoterapia

Nemáte energiu, nič Vás neteší a nebaví? Možno práve prechádzate veľkou životnou zmenou a nie je to jednoduché.   Cítite prázdnotu alebo ste na všetko sami. Ste niekde medzi ukončením starého a...

viac

Peter Štrelinger

Úvod O nás

Peter Štrelinger

Ing.Peter ŠTRELINGER

Etikoterapeut, Chiropraktik, Učiteľ

Essénsky Majster, Arolo Tifar a Reiki Majster

 

" Pomáham ľuďom znovu sa postaviť na vlastné nohy a kráčať vpred. "


Moja profesionálna kariéra začala v úplne inej sfére a pracoval som viac ako 20 rokov v oblasti komunikačných systémov a IT. Je to paradoxné, ale v tých časoch som dával prednosť racionálnemu uvažovaniu a oblasť alternatívnej medicíny a duchovného sveta mi bola dosť vzdialená, aj keď som možno tušil, že existuje ešte niečo "za tým" ...

 

Môj duchovný rozvoj a záujem o oblasť alternatívnej medicíny nakoplo až vážne ochorenie môjho syna, kde som sa prvýkrát dostal "ako náhradník" za moju manželku na kurz REIKI. Môžem povedať, že toto mi obrátilo moje dovtedajšie myslenie úplne naruby a predsavzal som si hľadať spôsob, ako synovi pomôcť. Odvtedy som na tejto úžasnej ceste svojho duchovného rozvoja, za čo veľmi ďakujem Bohu, vesmíru, mojej manželke a môjmu okoliu, že sa veci takto nastavili. Som vďačný za všetko, čo som sa za posledné roky naučil a čo mi život každý deň prináša.

 

Najviac ma uchvátila oblasť energetického liečenia - liečiteľské systémy ako REIKI, AROLO©®, techniky Essénskych majstrov, ADT©® a energetické operácie (tzv.PSÍ chirurgia), ktoré mnohé dnes aj na svojich seminároch vyučujem. Keďže som pôvodným vzdelaním elektrotechnik, veľmi rýchlo som pochopil úžasnú spojitosť fungovania týchto systémov liečenia s klasickými fyzikálnymi javmi - elektrina, elektromagnetické vlnenie, zákon zachovania energie a pod.


Účinné ošetrenie u 80% všetkých súčasných ochorení a zdravotných obmedzení si vyžaduje (ako doplnok k iným terapiám a spôsobom liečby) aj chiropraktickú korektúru posunutých stavcov. Tie by potom aj naďalej tlačili na tepny, obmedzovali by fungovanie nervov a tým by narúšali samotnú liečbu. Musíme mať teda na zreteli, že všetko so všetkým súvisí a pozerať sa na ľudské telo ako na celok. Preto som paralelne s oblasťou energetického liečenia začal aj svoje vzdelávanie a prax v oblasti korekcií pohybového aparátu a chiropraxie.

 

Keďže naozaj všetko so všetkým súvisí a v alternatívnej medicíne to platí stopercentne, že treba brať do úvahy aj tú možno absolútne zanedbateľnú maličkosť, resp. udalosť, ktorá sa mohla stať aj pred 20-30 rokmi (napr. na ešte malé dieťa vyskočil veľký čierny pes) a táto blokáda spôsobená vzniknutým strachom neskôr naštartovala ochorenie. Preto dnes pri svojej práci používam aj Relaxačné hypnoterapeutické techniky a Kabalistickú numerológiu.


Keď sa ma však niektorý klient opýta, akým spôsobom a akou technikou mu viem pomôcť pri odstránení jeho fyzického, či psychického ochorenia, neviem mu dopredu vždy jednoznačne odpovedať, pretože pri svojej práci jednotlivé techniky podľa potreby aj vzájomne kombinujem, aby následne pomohli dosiahnuť želaný synergický efekt. Ako doplnok k terapiám často odporúčam užívanie bylinných prípravkov z Gemmoterapie, ktoré sú úžasným pomocníkom pri doliečení akejkoľvek choroby.

 

Spolu s manželkou poskytujeme naši klientom aj partnerské poradenstvo a partnerské, resp. individuálne vzťahové terapie, kde najčastejšie používame techniky zvládnuté 12-ročným štúdiom Etikoterapie. V rokoch 2023-2024 sme koučovacie techniky rozšírili aj koučovacím výcvikom pre oblasť Rodinných a firemných konštelácií.


Sám som si v živote prešiel rôznymi skúškami a zložitými obdobiami, ale práve vďaka tomu som dnes viac schopný vidieť a pochopiť ako sa cítia moji klienti a som za tieto cenné skúsenosti nesmierne vďačný a rád ich odovzdávam ďalej.


Vo svojom živote aj pri svojej práci sa riadim vierou v Boha a svojím vlastným krédom:
"Ak sa ocitneš na rozhraní dvoch ciest, nepremýšľaj o tom, ktorá je tá správna, pretože obe Ťa dovedú do cieľa."