Blog / Články
Novinky
Seminár "Sebaliečenie a vnútorná rovnováha"

Milí priatelia,   srdečne Vás pozývame na seminár, kde budeme spoločne hľadať odpovede, ako si pomôcť sami a ako aktivovať vnútorné samoliečiace procesy.   Každý z nás už bol niekedy chorý. Niekto je možno...

viac
Osobný koučing a Etikoterapia

Nemáte energiu, nič Vás neteší a nebaví? Možno práve prechádzate veľkou životnou zmenou a nie je to jednoduché.   Cítite prázdnotu alebo ste na všetko sami. Ste niekde medzi ukončením starého a...

viac

5.8.2023 Kurz REIKI 1.

Úvod SemináreTermíny Seminárov
Názov seminára: Kurz Reiki 1.
Dátum konania: 05.08.2023
Vyučujúci: Ing. Štrelinger Peter
Miesto:  Centrum Zdravého Života, Na Križovatkách 78, 82104 Bratislava 
Informácie o seminári
Cena: 60,- EUR
Popis seminára: Detailný popis obsahu nájdete na tejto linke ...
Doplnkové informácie:

Trvanie: Sobota od 09:00 - do cca 18:00

 

Zálohu vo výške 20,- EUR uhraďte prosím na číslo účtu: SK5075000000004029347524
(Do správy pre prijímateľa uveďte svoje meno a názov kurzu).


Bližšie informácie a kontakt:
Peter Štrelinger
e-mail: peter@treatment.sk
tel: 0905 400 730

   
  Vážený zákazník, dovoľujeme si Vás zároveň poprosiť, aby ste v súlade s Nariadením EP a rady EU č. 2016/679 venovali pozornosť nasledujúcim informáciám: POUČENIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV  

 

 

Prihláška na kurz R.A.I.
Názov:
DD.MM.RRRR

znakov do konca.
* Prečítal/a som si poučenie o spracovaní osobných údajov za účelom vystavenia certifikátu z kurzu
Vážený účastník, osvedčenie o absolvovaní kurzu je riadnou súčasťou kurzov Reiki, Aktívna duchovná terapia, Arolo a Anjeli Atlantídy vedenými lokálnymi učiteľmi Reiki Association International (skratka R.A.I.). Osvedčenia (certifikáty) vystavuje ústredie R.A.I., aby bola zabezpečená potrebná kvalita a deklarovateľnosť. Tieto certifikáty sú platné a uznávané v mnohých štátoch sveta. Učiteľ doručí žiadosť ústrediu po ukončení kurzu. Žiak dostane svoj certifikát podpísaný učiteľom, u ktorého kurz absolvoval. Tento proces môže trvať aj dva týždne. Vyššie požadované informácie sú potrebné pre spracovanie a pripravenie Vášho osvedčenia o absolvovanom kurze. V rámci ochrany osobných údajov spadajú do kategórie tzv. oprávneného záujmu. Vaše údaje nikdy nezdieľame s tretími stranami! Zásady ochrany osobných údajov Reiki Association International Slovensko a Čechy si môžete prečítať na tejto webovej adrese: http://www.rai-reiki.sk/r-a-i/ochrana-osobnych-udajov/. Okrem oprávnených osôb ústredia R.A.I. má prístup k Vašim údajom len Váš učiteľ. Sú riadne chránené a zabezpečené, a v žiadnom prípade nie je pre iné osoby k nim možný prístup.
antiSpam [nový kód]