Škola Energetického Liečiteľstva 

Najbližšie termíny Školy Energetického Liečiteľstva:

 25.-26.1.2020  Škola Energetického Liečiteľstva 1.  Prihláška >>>
 22.-23.2.2020  Škola Energetického Liečiteľstva 2.  Prihláška >>>
 14.-15.3.2020  Škola Energetického Liečiteľstva 3.  Prihláška >>>
 24.-26.4.2020

 Škola Energetického Liečiteľstva 4.

 (s pobytom v prírode - www.planinka.sk)  

 

(Otvorený seminár pre všetkých absolventov minimálne

kurzu "Škola Energetického Liečiteľstva 1." alebo "REIKI 1.")

 Prihláška >>>
 cca máj 2020 Škola Energetického Liečiteľstva 5.  

 

 

Vyučuje: Peter Štrelinger, terapeut a chiropraktik

 


Energetické liečiteľstvo

Ak niekto absolvuje toto štúdium v oblasti energetického liečiteľstva, neznamená, že sa z neho automaticky stáva „ľudový liečiteľ", ale dostáva tú možnosť a schopnosť pomáhať sebe, svojim blízkym aj iným ľuďom, ak ho o to požiadajú.


Hlavným cieľom bude naučiť sa základné pojmy a princípy liečenia energiou, naučiť sa rozpoznávať duchovné príčiny chorôb, rozvíjať schopnosti vnímania energií a ľudskej duše nielen prostredníctvom nášho fyzického tela, ale hlavne cez naše energetické telo, či vyššie úrovne ľudského bytia a uvedomenia si seba samého, ako súčasti celku a jednoty Univerza.


V dobe, kedy našej civilizácii hrozí naším vlastným bezohľadným správaním k prírode a planéte Zemi deštrukcia nielen fyzického sveta, ale aj vyšších hodnôt ako sú láska k blížnemu, morálka, zmysel pre spoločné, spravodlivosť, viera, či radosť, sa mnoho ľudí obracia k prírodným praktikám a hľadá v nich vedenie, inšpiráciu, či riešenie ich zdravotných, alebo existenčných problémov.

 

Priebeh a spôsob výuky:
Škola je rozdelená do 4 stupňov, kde každý stupeň trvá 2 dni. Jednotlivé vyučovacie dni budú zamerané hlavne na osvojenie si teórie z oblasti celostného uzdravovania a liečiteľstva. Súčasťou budú aj meditácie a techniky vnútornej harmónie a vizualizácie.


Pre koho je Škola Energetického liečiteľstva určená:

Absolvovať tento kurz môže každý, aj keď nemá s celostným liečiteľstvom žiadne skúsenosti, ale je veľmi vhodný aj pre všetkých tých, ktorí už s niektorými technikami pracujú (ako napr. Reiki, Arolo, ADT, liečenie s Anjelmi, atď.) ako doplnenie si vedomostí, ktoré na iných seminároch neboli vôbec, resp. iba okrajovo spomínané...

 

Energetické liečiteľstvo na liečenie seba alebo iných ľudí, resp. zvierat, či rastlín, môže používať úplne každý človek bez rozdielu veku, pohlavia, rasy, či vierovyznania.
Nepotrebuje mať na to žiadne mimoriadne schopnosti, získané od narodenia, či vplyvom nejakého úrazu, alebo návštevou duchovnej bytosti a už vôbec nemusí mať okolo hlavy svätožiaru.


Veď si len spomeňte na situáciu, keď sa udriete do kolena, alebo vás bolí hlava - inštinktívne si na toto bolestivé miesto priložíte ruky. Toto sú danosti, či akokoľvek inak to nazveme reflexami, ktoré máme od narodenia, ale vôbec nie sú náhodou. Sú to schopnosti, ktorými ľudia v dávnych časoch bežne disponovali a nie je žiaden dôvod, prečo by sme tieto schopnosti nemohli využívať aj dnes.


Vôbec to neznamená, že automaticky musí každý, kto absolvuje takýto kurz liečiť všetkých navôkol, alebo celú planétu. Dôležité je, že si pomocou týchto jednoduchých a účinných techník vie pomôcť sám, alebo svojim blízkym.
Takže by mamičky nemuseli utekať s každým odretým kolienkom svojho dieťatka k lekárke a ľudia so zlomeninami by sa uzdravili o polovicu rýchlejšie. Starší ľudia by nemuseli vysedávať dlhé hodiny v čakárni na svojho lekára, ak si vedia pomôcť sami, či prostredníctvom svojich detí.
Ak snáď niekedy v budúcnosti budú naše deti už od školského veku ovládať prírodné liečiteľstvo, veľmi ľahko pomôžu sebe aj svojim rodičom vyriešiť akúkoľvek menšiu boľačku ...

 

Škola Energetického Liečiteľstva 1.:

Hlavným cieľom bude naučiť sa rozpoznávať duchovné príčiny chorôb, rozvíjať schopnosti vnímania energií a ľudskej duše nielen prostredníctvom nášho fyzického tela, ale hlavne cez naše energetické telo, či vyššie úrovne ľudského bytia a uvedomenia si seba samého, ako súčasti celku a jednoty Univerza.


Na záver tohto 1.stupňa by mal byť absolvent schopný pozerať sa na človeka nielen z jeho biologickej podstaty, ale osvojiť si také základné terapeutické postupy, ktoré pokrývajú biologický, psychický, sociálny, spirituálny a energetický aspekt liečenia daného problému, či choroby.

 

Obsah 1.stupňa:

Podmienka účasti: Chuť sa niečo nové naučiť a otvorenosť k tomu, že "všetko je možné" ...


Škola Energetického Liečiteľstva 2.:

Cieľom tohto 2.stupňa bude naučiť sa základné informácie ako využívať energie z prírody. Naučíme sa ako človek získava energiu, ako energie v tele prúdia a ako môže človek energiu tela vnímať a efektívne využívať.


Mnohé staršie civilizácie, počínajúc Atlantídou, Mayovia, Inkovia, starí Egypťania, Gréci, Číňania a iní, vedeli už v dávnych časoch využívať energie z prírody, ktoré s absolútnou presnosťou fungujú podľa 7 základných zákonov Univerza. Vysvetlíme si ako tieto zákony fungujú a ako ich vieme pri liečení využívať.


Naučíme sa čo je Aura, Čakry, ako fungujú, ako a čím dochádza k ich ovplyvneniu /znečisteniu/ a ako ich môžeme udržať v zdravom „prevádzkyschopnom" stave. Ukážeme si základné možnosti diagnostiky cez auru klienta, techniky vizualizácie a imaginácie a ako pomocou nich zisťovať disharmónie na fyzickom tele. Vysvetlíme si aj rôzne možnosti liečenia energiou.


Na záver tohto 2.stupňa by mal absolvent rozumieť základným pojmom prírodného energetického liečiteľstva.

 

Obsah 2.stupňa:

Podmienka účasti: Absolvovanie kurzu "Škola Energetického Liečiteľstva 1."

 

Škola Energetického Liečiteľstva 3.:

Cieľom tohto 3.stupňa je doplniť informácie o špeciálnych prípadoch a situáciách, s ktorými sa môžu žiaci vo svojej praxi stretnúť.

 

Ukážeme si pár príkladov z praxe a popíšeme si možnosti ich riešenia.

Povieme si aj to, ako môže byť človek ovplyvnený energiou z okolia - elektrosmogom (antény, mobilné siete...), energetickými „upírmi", obsessormi (dušami zomrelých), či rôznymi spôsobmi prekliatia, čiernou mágiou a podobne.
Povieme si, čím sa táto naša energetická ochrana oslabuje a ako je možné sa pred týmito vonkajšími vplyvmi chrániť.

 

Budeme hovoriť aj o etike a zodpovednosti liečiteľa. Aj o tom, ako je pre liečiteľa veľmi dôležité, aby si vyvinul a udržal tú správnu pokoru a úctu k iným bytostiam a všetkému okolo nás.


Na záver tohto 3.stupňa by mal absolvent vedieť reagovať na konkrétne situácie a prípadne už aj navrhnúť konkrétny postup terapie, ktorý si potom môže osvojiť na našich odborných seminároch, venovaných výuke jednotlivých liečiteľských systémov, ako napr. REIKI, AROLO©®, ADT©®, Techniky Essénskych majstrov©® a pod. 

 

Obsah 3.stupňa:

Podmienka účasti: Absolvovanie kurzu "Škola Energetického Liečiteľstva 2."

 

Škola Energetického Liečiteľstva 4.:

Cieľom tohto 4.stupňa je objaviť v sebe nové netušené schopnosti a ďalej rozvíjať techniky, ktoré umožnia terapeutovi/liečiteľovi nazrieť hlbšie za hranice „neviditeľného" sveta energií a prírodného celostného liečiteľstva.


Každý terapeut sa určite vo svojej praxi stretne so zdanlivo neriešiteľnou situáciou, kedy sa potrebuje niečoho zachytiť, aby vedel pacientovi pomôcť, ale hlavne aby neuškodil sebe samému. Navyše ak terapeut sám potrebuje pomoc, alebo jeho blízki, vtedy musí načrieť hlboko do svojich energetických rezerv, a práve toto budeme na 4.stupni trénovať, kde ešte zobrať energiu, keď už sme na konci so silami.


Sme tvorcami svojho života. Dokážeme ďaleko viac, než si myslíme - vrátane uzdravenia sa zo „smrteľných ochorení". Jediným skutočne „smrteľným ochorením" je byť človekom. Avšak ľudská existencia nie je konečná - smrť je iba prechodom na inú úroveň času.


Vykročme teda z obmedzených hraníc svojho života a začnime sa vidieť inak. Žime svoj život „na ostrí noža času", ako by sme sa každou minútou rodili znova.

 

Obsah 4.stupňa:

Podmienka účasti: Otvorený seminár pre všetkých absolventov minimálne kurzu "Škola Energetického Liečiteľstva 1." alebo "REIKI 1."

 

Škola Energetického Liečiteľstva 5.:

Pre každého liečiteľa je veľmi dôležité mať dostatočné „technické" školenie z rôznych oblastí. Mal by poznať metódy poradenstva, anatómiu, fyziológiu, patológiu, prípadne masážne techniky, techniky pre korekciu pohybového aparátu a veľkou výhodou môžu byť aj znalosti akupunktúry, homeopatie, výžive a liečení bylinkami.

Tieto metódy sa takmer vždy pri liečení energiou navzájom kombinujú - buď ich použije sám „energo"-liečiteľ, alebo ostatní odborníci, ktorí na prípade spolupracujú...

Pomôže mu to lepšie porozumieť, ako sa jednotlivé praktiky dajú pri liečení spájať a umožní mu to odbornejšie komunikovať s ostatnými profesionálmi z oblasti starostlivosti o ľudské zdravie.


Liečiteľ môže prostredníctvom napojenia sa na vyššie energie veľmi efektívne uplatniť tieto rôzne doplňujúce metódy pri liečení. Znalosti anatómie a fyziológie mu pomôžu interpretovať informáciu, ktorú „zhora" dostane. Naviac by mal byť schopný spolupracovať s ostatnými, aby pomohli klientovi skôr sa uzdraviť.


 

Obsah 5.stupňa:


1) Anatómia ľudského tela2) Celý vesmír aj naše telo sú tvorené z fraktálov
3) Porovnanie prístupu klasickej medicíny a celostného liečiteľstva
4) Aké majú možnosti "energo"-terapeuti a nemôžu lekári a naopak 
 

Podmienka účasti: Otvorený seminár pre všetkých absolventov minimálne kurzu "Škola Energetického Liečiteľstva 1." alebo "REIKI 1."

 

 

Certifikát o absolvovaní:

Nie je našim cieľom vystavovať niekomu iba certifikát, ktorý si potom môže absolvent zavesiť na stenu, ale cieľom je samozrejme dokladovať absolvovanie takéhoto špecializovaného kurzu, ktorý je Vaším vlastným ohodnotením a potvrdením dosiahnutých vedomostí, ktoré slúžia hlavne k Vášmu duchovnému rozvoju. Žiak dostáva certifikát aj učebné materiály z každého stupňa.

 

Energetické a prírodné liečiteľstvo však za žiadnych okolností nenahrádza prácu kvalifikovaných odborníkov a zdravotných pracovníkov a samozrejme za žiadnych okolností terapeutovi nedáva právo odporúčať svojim klientom prerušenie liečby klasickou medicínou, alebo ukončenie užívania liekov bez predchádzajúcej konzultácie so svojim lekárom.
Raz však určite príde k pochopeniu a spojeniu klasickej medicíny s týmito úžasnými schopnosťami prírody a veríme, že to bude už čoskoro...

 

Cieľom alternatívneho liečenia pomocou energetických liečiteľských techník je prinavrátenie zdravia, v čom sa jednoznačne zhodujeme aj s klasickou medicínou, akurát chceme ľuďom ukázať, že sa k tomu dá dostať aj inou cestou. A možno táto naša cesta po jednej strane rieky bude raz zakončená mostom. Mostom medzi klasickou a alternatívnou medicínou...

 

„My všetci máme svoje vlastné zdravie iba vo vlastných rukách ..."

 

 

 

 Semináre 

 Kalendár, fórum

Novinky

 
   

 Partneri 


Centrum Zdravého Života

Propagujte aj svoju stránku