Analýza zdravotného stavu pomocou prístroja DIACOM 

Analýza zdravotného stavu pomocou prístroja DIACOM meraním nízkofrekvenčných polí a ich biorezonancie na orgánoch ľudského tela.

Ide o biorezonančné meranie každého orgánu v ľudskom tele, jeho funkčnosť, zistenie prípadných záťaží (alergie, baktérie, parazity, vírusy) a v neposlednom rade aj poškodenie (diagnóza) vplyvom daných záťaží.

 

Prístroj vyhodnotí zdravotný stav orgánu pomocou grafického zobrazenia, číselne aj slovne. Terapeut pomocou týchto údajov a zistením súvislostí medzi jednotlivými zaťaženými orgánmi vyhodnotí poruchy v zdravotnom stave, ich pôvod a následne odporučí pacientovi liečenie organizmu.

 

 

Diacom

 

Znamená to, že pri analýze hľadáme príčinu poškodenia a súvislosti vzniku poruchy daných orgánov. Ide o komplexný rozbor zdravotného stavu, úpravu životosprávy a pomocnú liečbu prírodnými produktami.

 

Podľa našich skúseností vidíme, že organizmus dobre reaguje na tieto zmeny, lebo sa začne prirodzene ozdravovať vlastnými mechanizmami imunity a dostáva sa do rovnováhy, čím si prirodzene hľadá a utužuje stav zdravia.

 

Ku každému pacientovi pristupujeme individuálne podľa daných potrieb. Dôležitým faktom je, že každý človek má imunitný systém rôzne narušený.

 

Vrodená imunita musí spolupracovať s imunitným systémom získaným počas celého života. Túto imunitu je potrebné ozdraviť.

 

Všetky záťaže získané počas života sa likvidujú postupne, aby telo vedelo zareagovať pozitívne, a nie aby sa ešte viac oslabilo. Teda ozdravný čas môže trvať dlhšie. Orientačne sa dá povedať, že 20 ročný človek sa regeneruje cca 20 mesiacov , no 50 ročný až 50 mesiacov.

 

Aj to sa dá vydržať a stojí za to začať v akomkoľvek veku. Dôležité je, že chceme byť zdraví, preberáme za to zodpovednosť a oslobodzujeme sa od nastaveného systému - CHOROBA → LIEK → POŠKODENIE ORGANIZMU NEŽIADÚCIMI ÚČINKAMI → ĎALŠIA CHOROBA atď.

 

Lebo byliny (prírodné produkty) nevyvolávajú ďalšie poškodenie, keď sa užívajú cielene.

 

Život je krásny v každom veku, ak ho môžeme žiť naplno. Preto hľadajme zdravie v nás a nie v ambulanciách.

 

PharmDr. Eva Midriaková

 

Objednajte sa už teraz na analýzu Vášho zdravotného stavu TU ...

 Články 

 Kalendár, fórum

Novinky

 
  • Work life balance koncept

    Work life balance koncept je našou novou komplexnou službou klientom, ktorú by sme mohli nazvať aj Terapiou životnej rovnováhy.

    viac

 

 Partneri 


Centrum Zdravého Života

Propagujte aj svoju stránku
Copyright © 2010-2019 CentrumZdravehoZivota.sk