Profil 

Naše poslanie

Poslaním Centra Zdravého Života je poskytovať trvalo najvyššiu kvalitu celostnej a integrálnej terapeutickej starostlivosti, s cieľom dosiahnuť nastolenie zdravia a duševnej pohody prostredníctvom produktov z prírodnej lekárne, alternatívnych techník a terapií, kurzov a seminárov, pre každého klienta a pri každej jeho návšteve. Na dosiahnutie tohto cieľa, sme si predsavzali poskytovať širokej verejnosti kvalitné a cenovo dostupné služby a produkty čisto z prírodnej lekárne. Neustále sa sami vzdelávame v rôznych oblastiach alternatívnej medicíny, cez odborné tuzemské aj medzinárodné semináre a kurzy. Staráme sa o svoj osobný a profesionálny rast, sami sledujeme a používame samoliečiace postupy, kde si hneď na sebe môžeme overiť účinky a výsledky novozískaných terapeutických techník.

O našom symbole

Prečo sme si vybrali symbol Hada? Logo

Azda neexistuje kultúra, v ktorej by had nehral istú symbolickú úlohu. Žiaden iný tvor nie je opradený toľkými mýtmi a záhadami.

Had, ako znak opatrnosti a múdrosti bol odjakživa liečiteľovým pomocníkom a pomáhal mu hľadať v lese liečivé bylinky a korienky. Z gréckej mytológie je známy obraz starca s palicou, po ktorej sa vinie had, symbol neprestajne sa rodiaceho života. Tým starcom bol Asklépios, ktorého starovekí Gréci a neskôr Rimania uctievali ako boha lekárstva a zdravovedy. Na jeho pamiatku sa stavali pri chrámoch liečebne - asklepiá, ktoré slúžili aj ako svätyne a kúpele. V nich trávili pacienti rôzne dlhý čas, pričom čakali na zásah Asklepia, ktorý mal nastať vo sne. Popritom sa liečili diétou, kúpeľmi, športom, rastlinnými prípravkami a ďalšími liečebnými postupmi.

Prečo práve symbol, ktorý je podobný so znakom medicíny a lekárstva?

Hlavným cieľom Centra Zdravého Života rovnako ako alternatívnej medicíny je prinavrátenie zdravia, v čom sa jednoznačne zhodujeme aj s klasickou medicínou, akurát chceme ľuďom ukázať, že sa k tomu dá dostať aj inou cestou. A možno táto naša cesta po jednej strane rieky bude raz zakončená mostom. Mostom medzi klasickou a alternatívnou medicínou...

Náš etický a morálny kódex

Späť na Kontakty...

 Kontakt 

 Kalendár, fórum

Novinky

 
  • Work life balance koncept

    Work life balance koncept je našou novou komplexnou službou klientom, ktorú by sme mohli nazvať aj Terapiou životnej rovnováhy.

    viac

 

 Partneri 


Centrum Zdravého Života

Propagujte aj svoju stránku
Copyright © 2010-2019 CentrumZdravehoZivota.sk