ZEOLIT – Zázračný liek 3.tisícročia 

Charakteristika:

Slovník cudzích slov: zeolit je vodnatý hlinitokremičitan vápnika, draslíka alebo vodíka. Je to nerast, druh: klinoptilolit.

Jeho jedinečnosť spočíva v tom, že priestorové usporiadanie atómov vytvára kanáliky a dutiny konštantných rozmerov. V týchto kanálikoch sa môžu zachytávať látky tuhého, kvapalného alebo plynného skupenstva. Niektoré katióny nie sú v štruktúre zeolitu pevne viazané a môžu byť za určitých podmienok vymieňané za iné. Zeolit je preto veľmi často využívaný v iontovo-výmenných procesoch.
Zeolit je akousi prírodnou dezinfekciou.

 

Zeolity sú vulkanické minerály, s mikropórovitou štruktúrou, ktoré obsahujú kremíkové, alebo hliníkové atómy, ktoré sú obklopené štvorstenom z atómov kyslíka. Sú to prírodné absorbenty, absorbujú len tie látky, ktoré môžu pórmi prenikať do vnútra kryštalických štruktúr, t.j. také, ktoré majú kritický priemer molekúl menší než priemer pórov príslušného zeolitu. Ich fyzikálno-chemické vlastnosti sú dané ich kryštalickou štruktúrou, ktorú tvoria tetraédre a systém kanálikov a pórov. Majú schopnosť vymieňať si svoje vymeniteľné katióny za iné. Ich jedinečný negatívny náboj - v ríši minerálov veľmi ojedinelý - spôsobuje ich schopnosť absorbovať ťažké kovy, toxíny, rádioaktivitu...z prostredia, atmosféry, i z ľudského tela.

Je to jediný doteraz známy materiál na Zemi, ktorý pri stlačení zväčšuje svoj objem. Pri pokusoch v roku 2001 v Brookhavenskom národnom laboratóriu v U.S.A., vedci zistili, že fyzikálne zákony pri zeolite neplatia. Väčšina materiálov v prírode pod tlakom sa stáva kompaktnešia, hutnejšia, zmenšuje sa ich objem a vzrastá hustota. Zeolit pod určitým tlakom svoj objem zväčšil. Táto jeho vlastnosť sa využíva ako pasť (vychytávač) pre chemické a rádioaktívne znečistenie. Zeolit je materiál s irreverzibilným (nevratným) správaním, ktorého zväčšený objem pretrváva i keď tlak už nepôsobí. Tieto molekulárne „špongie" budú pre ľudstvo nesmierne dôležité.

 

Klinoptilolit - prírodný zeolit.
Chemický typ - molekulárne sito.

 

Štruktúra a vlastnosti: je to vodnatý alumi-silikát katiónov alkalických kovov a kovov alkalických zemín, ktoré majú schopnosť vymieňať svoje vymeniteľné katióny (Ca+, Mg2+, Na+, K+) za iné.
Priestorovú kryštalickú štruktúru tvoria tetraédre (SiO4)6-, a (AIO4)5- s väzbami Si-O-Si a systém kanálikov a pórov. Tým sú dané fyzikálno-chemické vlastnosti zeolitov.

Poznáme 130 druhov zeolitov, z toho je 50 druhov prírodných zeolitov. Jedným z nich je klinoptilolit. Ťaží sa na území Slovenska - Kučín, Nižný Hrabovec, Bystré.

Výrobky zo zeolitu sa dnes vyskytujú na trhoch v U.S.A., Japonsku, Kube, Nemecku, Maďarsku. Rozbieha sa trh i na Slovensku.

NASA využíva zeolit ako štartovací materiál, ako materiál na hydroponické pestovanie rastlín, jeho vlastnosti ho predurčujú na ďalšie použitie pri výskume vesmíru.

 

Vlastnosti:
- vysoká sorbčná schopnosť
- reverzibilná hydratácia a dehydratácia
- katalytické vlastnosti
- vysoká iónová výmena a selektivita
- odolnosť voči agresívnym médiám

 

Všeobecné použitie:
Poľnohospodárstvo - doplnková kŕmna látka na výrobu krmív a premixov, prísada do podstieľok pre hospodárske zvieratá (absorbuje amoniak), hnojivá, pôdne kondicionéry, substráty. Na pestovanie rastlín a plodín sa používa nová metóda - zeopónia. V polovici 70-tych rokov bola na Kube vyvinutá bezpôdna metóda pestovania rastlín, pri ktorej sa využíva prírodný Zeolit ako substrát, do ktorého boli dodané všetky potrebné mikro a makroelementy. Pestovateľské výnosy sú o 30% väčšie, než pri pestovaní vo voľnej pôde a dozrievanie plodín je rýchlejšie o 3-4 týždne.

 

Priemysel a ekológia - čistenie spalín, čistenie odpadových vôd, úprava pitných a úžitkových vôd, filtračné médium, plnivá (plasty, gumy, papier), v obuvnickom priemysle na odstraňovanie zápachu z obuvi, v pohrebníctve ako materiál do rakiev na odstraňovanie nepríjemných pachov.

 

Stavebníctvo - protikorózna prímes do cementov, inertná prímes do tesniacich zmesí pre ekologické stavby, zlepšenie stability cementových suspenzií, prísada na výrobu ľahkých stavebných a izolačných hmôt.

 

Domácnosť - podstielky (mačky, psy, drobné domáce zvieratá), dekoračný materiál (má svetlozelenú farbu, mokrý má pekný perleťový lom), čistenie vody v akváriách, filter do bazénov a záhradných jazierok, pestovanie ovocia a zeleniny, odstraňovanie pachov z chladničiek a mrazničiek, z uzavretých priestorov a pivníc...

 

Medicínske využitie:
V tradičnej čínskej medicíne sa zeolit využíva už viac ako 800 rokov. Starí Rimania ho využívali v svojich systémoch vodných potrubí na čistenie pitnej vody.
Po Černobyľskej tragédii bol podávaný obetiam ožiarenia aj ich deťom, s veľmi dobrými výsledkami.
Zeolit absorbuje voľné radikály, aktivizuje vlastný obranný mechanizmus v boji proti kyslíkovému stresu,. Absorbuje toxíny, rádioaktivitu, ťažké kovy a iné škodliviny a šetrným spôsobom ich vyplavuje z tela. Aktivizuje imunitný systém, priaznivo vplýva na štruktúru a stavbu kostí.
Odstraňuje prekyslenie žalúdka, žalúdočné vredy, skracuje čas rekonvalescencie po operáciách. Je možné užívať ho dlhodobo, tráviaci trakt ho prijíma ako bežnú potravu, nezaťažuje organizmus, neusadzuje sa v tkanivách a v krvi. Skracuje čas rekonvalescencie po operáciách, hlavne pri poranenniach kostí.
Používa sa ako filtračné médium pri hemodialíze, kde nahradzuje iné, veľmi drahé materiály. Vo Švédsku ho používajú ako antibakteriálnu a antivírusovú ochranu vo ventilačných systémoch v nemocniciach, výskumných laboratóriách, v klimatizáciách lietadiel a vlakov, vojaci - ako ochranu pred biologickými zbraňami. (www.prozeo.ab)

 

Vedecký výskum potvrdil jeho neuveriteľne výnimočné pôsobenie pri liečbe onkologických ochorení. Predlžuje sa dĺžka života, zastavuje sa rast tumorov. Vynikajúce výsledky boli zaznamenané pri kožných druhoch rakoviny. Zeolit po preniknutí do rakovinovej bunky aktivizuje gén P21, ktorý, laicky povedané, prikáže rakovinovej bunke, aby umrela.


Zeolit uľahčuje prienik antioxidantov, vitamínov... do buniek. Nie je to liek - potravinový doplnok.

Protirakovinové pôsobenie - enzým proteín kinázy vedie ku zničeniu DNA molekúl, následne nastáva mutácia génov a vznik nádorových buniek. Zeolit rozpozná proteín kinázy a inhibuje ho. Tak predchádza vzniku nádorových buniek.

V Chorvátsku 1988-99 pod dohľadom lekárov brali onko pacienti zeolit - zaznamenali zmenšenie nádorov, zlepšenie stavov, zmizli metastázy.

Zeolit sa nedoporučuje pre tehotné ženy, deti do 3 rokov, pacienti pred transplantáciou. (Dr.Vesna Mihajlovič) www.strong-zeolit.com

 

ZEOLIT a jeho liečivé účinky
- netoxický, nealergizujúci, absolútne bezpečný
- je možné užívať ho dlhodobo
- upravuje PH organizmu, odstraňuje prekyslenie žalúdka, účinný v boji proti candide
- aktivizuje imunitný systém
- remineralizuje organizmus
- zvyšuje príliv životnej energie
- odstraňuje stres, depresie, zlepšuje náladu
- odstraňuje z tela voľné radikály
- vyplavuje toxíny, ťažké kovy, rádioaktivitu, škodliviny - silný detoxikant
- „zabijak rakoviny" - pôsobí preventívne i aktívne
- bez vedľajších účinkov


Zeopónia - pestovateľská metóda založená na využití vlstností zeolitu. V polovici 70-tych rokov bola na Kube vyvinutá bezpôdna kultivačná technika, ktorá využíva prírodný zeolit ako substrát, do ktorého boli dodané všetky potrebné mikro a makroelementy, v presnom pomere. Prvý krát bola metóda aplikovaná v Španielsku v 1993 (paradajky, paprika, asparagus....). Hmotnostný výnos bol o 30% väčší oproti vzorkám pestovaným vo voľnej pôde. Rast a dozrievanie plodov bolo v priemere o 3-4 týždne rýchlejšie.

 

Autor článku: Mgr. Iveta Henzélyová, Bylinková škola Matky Zeme

 

späť...

 

Použitá literatúra:
Non-clinicall local tolerance testing of tribomechanically activated micronized mineral zeolite - Division of Molecular Medicine, Ruder, Boškovič institute, Zagreb, Croatia.
International Mineralogical association, Commision on New Minerals and Mineral Names
www.ZeoFreedom.com
www.ZeoponiX, Inc., P.O.Box 19105, Boulder, CO 80 308, USA
www.minerals-n-more.com
www.prozeo.ab
www.strong-zeolit.com
www.elephant.co
www.kamenzeolit.cz
www.zeolite.cz
www.prezdravie.eu

 Články 

 Kalendár, fórum

Novinky

 
  • Work life balance koncept

    Work life balance koncept je našou novou komplexnou službou klientom, ktorú by sme mohli nazvať aj Terapiou životnej rovnováhy.

    viac

 

 Partneri 


Centrum Zdravého Života

Propagujte aj svoju stránku
Copyright © 2010-2019 CentrumZdravehoZivota.sk