Relaxačné techniky a Regresná terapia 

 

Značná časť ľudí dnešnej doby vôbec nedokáže relaxovať. Naše myšlienky sú neustále v pohybe, svaly máme napäté, sme pripravení k činnosti. Relaxácia dokáže vo veľkej miere ovplyvniť našu schopnosť zvládania stresu. Neznamená iba uvoľnenie svalov, ale je to úplné nervové a duševné uvoľnenie.

Riešenie konfliktov

Nervové napätie spôsobuje napätie vo svaloch: nevedome zatíname zuby, zvraštíme čelo, napnú sa svaly krku, šije a chrbta, stiahne žalúdok, ale rovnako sa môže uložiť v hociktorých orgánoch - hlavne v tých, ktoré máme z rôznych dôvodov oslabené.

Tak ako myšlienka alebo pocit môže spôsobiť nervózne napnutie svalu, tak aj uvoľnenie má tiež vplyv na pocity a prežívanie.

Reflexnou cestou znižujeme aktivitu sympatického nervového systému: znižuje sa  krvný tlak, činnosť srdca sa spomaľuje  a  stáva sa rovnomernejším, imunitný systém sa posilňuje.

 

Relaxačné techniky sú vhodné pri zvládaní úzkosti a pri predchádzaní depresívnym stavom, ale rovnako je možné liečiť akékoľvek zdravotné problémy. V hlbokom relaxačnom stave sa dáva do pohybu aj samoliečiaci proces.

 

Cez naše zmyslové orgány prijímame rôzne podnety a vnemy. Každú sekundu naše vedomie prijíma rádovo 15 miliónov jednotiek informácií, ale okamžite je z toho spracovaných len 5 jednotiek. Zvyšné spracovanie sa deje počas spánku pomocou nášho podvedomia na základe princípov, ktoré sú v nás ukotvené, v našich programoch na prežitie. Všetky informácie, ktoré získame "nevedome" sú k dispozícii nášmu podvedomiu.

 

Problémy vznikajú takým spôsobom, že naše podvedomie nesprávne vyhodnotí situáciu.

Až 90 % týchto nesprávnych vyhodnotení vzniká v minulosti, najmä v útlom detstve.

 

Konflikt v rodine

 

Týmto nesprávnym vyhodnoteniam sa nedá zabrániť a ani predísť. Vychádza to z nedostatku skúseností v súvislosti s vekom. Následne v našom živote vzniká reťazec na seba nadväzujúcich situácií, ktoré majú spoločný základ.

A naše telo je stále viac a viac zaťažené, až sa to napokon prejaví v podobe  psychického, alebo fyzického problému.

 

Pozitívna správa je tá, že tieto problémy sa dajú vyriešiť, a to práve v stave hlbokej relaxácie. Terapeut vedie klienta v tomto stave koncentrácie k miestu, kde vzniklo nesprávne vyhodnotenie. Klient uvidí prepojenie dnešného problému s nesprávnym vyhodnotením v minulosti a týmto pochopením spolu s jeho neutralizáciou môže daný problém vyriešiť.

Terapia poskytuje súhrn nástrojov k efektívnemu riešeniu klientom označených a v danom okamihu vynorených problémov, pričom spája najnovšie poznatky výskumov z oblasti psychológie a holistickej (celostnej) medicíny.

 

Relexačné techniky, ktoré používame, sú súborom terapií, využívajúcimi nasledovné postupy:

 • Základná analýza problémov - fyzických, či psychických chorôb
 • Psychoterapia
 • Spracovanie katatických obrazov
 • Sugestívna terapia
 • Regresná terapia
 • a iné

Prostredníctvom týchto techník poukážeme klientovi ako a prečo si máme v každodennej komunikácii ustrážiť svoje myšlienkové pochody, ako si uvedomiť a ustrážiť náš neustále meniaci sa stav vedomia, ktorý sa snažia o.i. využiť práve reklamy, aby nás ovplyvnili, ako to rozpoznať, ako sa proti tomu brániť atď.

Východ slnka
 

Takýchto nesprávnych a poškodzujúcich vzorcov a reťazcov máme veľa a dosť zásadne nám ovplyvňujú kvalitu života.

Len my sa rozhodujeme, či necháme, aby nás naďalej ovplyvňovali.

 

Zoberme zodpovednosť za svoje šťastie a zdravie do našich vlastných rúk a vybudujme si nový - úspešný a vedome prežitý život.
 
Dana Štrelingerová, Terapeutka
 
Na terapiu sa môžete objednať TU ... 
 

 Články 

 Kalendár, fórum

Novinky

 
 • Work life balance koncept

  Work life balance koncept je našou novou komplexnou službou klientom, ktorú by sme mohli nazvať aj Terapiou životnej rovnováhy.

  viac

 

 Partneri 


Centrum Zdravého Života

Propagujte aj svoju stránku
Copyright © 2010-2019 CentrumZdravehoZivota.sk