Blog / Články
Novinky
Seminár "Sebaliečenie a vnútorná rovnováha"

Milí priatelia,   srdečne Vás pozývame na seminár, kde budeme spoločne hľadať odpovede, ako si pomôcť sami a ako aktivovať vnútorné samoliečiace procesy.   Každý z nás už bol niekedy chorý. Niekto je možno...

viac
Osobný koučing a Etikoterapia

Nemáte energiu, nič Vás neteší a nebaví? Možno práve prechádzate veľkou životnou zmenou a nie je to jednoduché.   Cítite prázdnotu alebo ste na všetko sami. Ste niekde medzi ukončením starého a...

viac

Advaita

Úvod O násPartneri

ADVAITA -  pôsobíme v oblasti  osobného rozvoja, rastu a vzdelávania.  Pomáhame rozvíjať sociálne, komunikačné  a manažérske zručnosti a kompetencie  predovšetkým prostredníctvom koučingu a vzdelávania  v oblasti osobného rozvoja.Sme konzultačnou a poradenskou spoločnosťou v oblasti rozvoja ľudských zdrojov, zmyslom našej práce je podpora, rozvoj človeka  vo všetkých oblastiach jeho  pôsobenia.

 

Poskytujeme služby  aj v oblasti  osobnostého rastu  privátnej klientele, spoločnostiam v neziskovej oblasti i v podikateľskej sfére.Ponúkame podporu pri riešení zložitých životných rozhodnutí, hľadaní možností a alternatív riešenia životných situácií, hľadaní ciest, ktoré vedú k zmysluplným cieľom, predovšetkým prostredníctvom etikoterapie.

Pomáhame nachádzať efektívne metódy komunikácie. Výchádzame z predpokladu, že možnosti sú  tam, kde sú vôľa a zručnosti ich hľadať. Podporujeme rast sebaúcty, sebavedomia a sebarealizácie. V individuálnom poradenstve preferujeme etikoterapiu - celostnú terapiu, ktorá chápe človeka ako jednotu tela, duše a ducha.  Do každodennej praxe uvádzame koučingovú kultúru komunikácie.

 

Od poskytovania služieb externých koučov, cez tréning koučingu pre riadiacich pracovníkov v ich manažérskej práci až po zvládnutie koučovania samého seba.  Individuálnym i tímovým koučingom pomáhame zvyšovať rozvojový potenciál klientov, sme nápomocní pri hľadaní a realizácii individuálnych i skupinových cieľov, hľadaní a nachádzaní zmyslu každodenného života v zmysluplnej sebarealizácii.

 

Za najvyšší trvale udržateľný motivátor pre dosahovanie cieľov považujeme sebaúctu.

Rozvíjame také formy a metódy práce, ktoré prispievajú k trvalo-udržateľnému, zmysluplnému rastu spoločnstí v korporátnej oblasti i jednotlivcov.

 

www.advaita.sk