SOITRON 

Soitron

Príbeh Soitronu sa začal pred 25. rokmi, keď sa štyria mladí nadšenci pre informačné technológie rozhodli založiť IT spoločnosť. Dvaja z nich ostali v jej aktívnom vedení až dodnes. Už vtedy však cítili, že vďaka svojej kompetentnosti, rozhľadu a kreativite, spolu so schopnosťou porozumieť biznisu svojich klientov, dokážu inovovať a posúvať dopredu svoje IT projekty. Ich odvaha prispela k tomu, že Soitron je dnes na Slovensku lídrom nielen ako systémový integrátor, ale aj ako poskytovateľ outsourcingových služieb v oblasti IT. Plní inšpirácie sa lídri Soitronu pustili do odvážneho projektu expanzie na európsky trh. Firma má dnes zastúpenie v siedmych krajinách vrátane Českej Republiky, Poľska, Bulharska, Rumunska, Turecka a Veľkej Británie.

 

Vo firme sa však nezameriavame len na rozvoj biznisu.
Rovnako dôležitá je podpora rozvoja zamestnancov. Dlhodobo investujeme do vzdelávania, pretože odborný rozvoj, či rozvoj zručností, považujeme v IT biznise za nevyhnutnosť. Vo firme preferujeme tykanie na pracovisku kvôli podpore dobrej a uvoľnenej atmosféry. Tú sa nám darí dosiahnuť aj vďaka tomu, že máme casual dress code. Navyše, realizujeme „open door policy", čo znamená, že každý zamestnanec má otvorené dvere nie len k svojim kolegom, ale aj napríklad k výkonnému riaditeľovi firmy. Pre našich zamestnancov sme pred hlavnou budovou Soitronu vybudovali multifunkčné ihrisko, kde sa môžu realizovať počas pracovnej doby, ale aj vo svojom voľnom čase. Aj toto je výborná forma psychohygieny.

 

Podpora zamestnancov sa však neprejavuje len v pracovnej oblasti života, ale tiež súkromnej. Svojim zamestnancom dávame priestor realizovať sa v oblasti filantropie, napr. vyzbieraním darčekov či potravinových a kozmetických balíčkov pre deti z krízového centra. Každoročne organizujeme charitatívny program „Podpor projekt", v rámci ktorého naši zamestnanci nominujú projekty, z ktorých tri víťazné získajú finančnú podporu. Soitron podporuje zamestnancov aj v ich ťažších životných situáciách, napríklad do programu „Podpor projekt" sa môžu zapojiť aj zamestnanci s projektom, ktorý sa týka ich samých.

 

Soitron pomáha aj svojmu okoliu, zapojili sme sa napríklad do revitalizácie lesoparku v Petržalke, pravidelne zbierame vyradené lekárničky, ktoré putujú do nocľahárne pre ľudí bez domova. Tiež pre našich zamestnancov usporadúvame kurzy prvej pomoci či organizujeme darovanie krvi.

Naši zamestnanci majú možnosť prispieť z benefitného balíka na neziskovú organizáciu Dobrý Anjel, čo každý rok intenzívne využívajú. Okrem toho, v spolupráci s Dobrým Anjelom podporujeme od roku 2012 rodiny s deťmi, ktoré trpia rakovinou, príp. iným závažným ochorením. Naša podpora spočíva v sprostredkovaní komunikácie medzi pacientom a jeho spolužiakmi a učiteľmi v triede. Zabezpečujeme to prostredníctvom najmodernejšej videoprenosovej sústavy. Dieťa má tým pádom pocit, ako keby sedelo v triede so spolužiakmi a zúčastňuje sa tak na vyučovacom procese.

 

Soitron sa neustále snaží poskytovať zamestnancom príležitosť realizovať sa v dobrovoľníckej činnosti. Náš Deň dobovoľníctva môže zamestnanec venovať práci v niektorej z neziskových organizácií podľa vlastnej voľby. Tento deň sa ráta ako odpracovaný.

 

V Soitrone si uvedomujeme našu spoločenskú zodpovednosť a sme hrdí na to, že aj vyššiepopísanými aktivitami pomáhame nie len našim zamestnancom ale prispivame aj k zlepšeniu nášho okolia.  

 

www.soitron.sk

 Kalendár, fórum

Novinky

 
  • Work life balance koncept

    Work life balance koncept je našou novou komplexnou službou klientom, ktorú by sme mohli nazvať aj Terapiou životnej rovnováhy.

    viac

 

 Partneri 


Centrum Zdravého Života

Propagujte aj svoju stránku
Copyright © 2010-2019 CentrumZdravehoZivota.sk