Advaita 

ADVAITA -  pôsobíme v oblasti  osobného rozvoja, rastu a vzdelávania.  Pomáhame rozvíjať sociálne, komunikačné  a manažérske zručnosti a kompetencie  predovšetkým prostredníctvom koučingu a vzdelávania  v oblasti osobného rozvoja.Sme konzultačnou a poradenskou spoločnosťou v oblasti rozvoja ľudských zdrojov, zmyslom našej práce je podpora, rozvoj človeka  vo všetkých oblastiach jeho  pôsobenia.

 

Poskytujeme služby  aj v oblasti  osobnostého rastu  privátnej klientele, spoločnostiam v neziskovej oblasti i v podikateľskej sfére.Ponúkame podporu pri riešení zložitých životných rozhodnutí, hľadaní možností a alternatív riešenia životných situácií, hľadaní ciest, ktoré vedú k zmysluplným cieľom, predovšetkým prostredníctvom etikoterapie.

Pomáhame nachádzať efektívne metódy komunikácie. Výchádzame z predpokladu, že možnosti sú  tam, kde sú vôľa a zručnosti ich hľadať. Podporujeme rast sebaúcty, sebavedomia a sebarealizácie. V individuálnom poradenstve preferujeme etikoterapiu - celostnú terapiu, ktorá chápe človeka ako jednotu tela, duše a ducha.  Do každodennej praxe uvádzame koučingovú kultúru komunikácie.

 

Od poskytovania služieb externých koučov, cez tréning koučingu pre riadiacich pracovníkov v ich manažérskej práci až po zvládnutie koučovania samého seba.  Individuálnym i tímovým koučingom pomáhame zvyšovať rozvojový potenciál klientov, sme nápomocní pri hľadaní a realizácii individuálnych i skupinových cieľov, hľadaní a nachádzaní zmyslu každodenného života v zmysluplnej sebarealizácii.

 

Za najvyšší trvale udržateľný motivátor pre dosahovanie cieľov považujeme sebaúctu.

Rozvíjame také formy a metódy práce, ktoré prispievajú k trvalo-udržateľnému, zmysluplnému rastu spoločnstí v korporátnej oblasti i jednotlivcov.

 

www.advaita.sk

 Kalendár, fórum

Novinky

 
  • Work life balance koncept

    Work life balance koncept je našou novou komplexnou službou klientom, ktorú by sme mohli nazvať aj Terapiou životnej rovnováhy.

    viac

 

 Partneri 


Centrum Zdravého Života

Propagujte aj svoju stránku
Copyright © 2010-2019 CentrumZdravehoZivota.sk