Kurz Základy energetického liečiteľstva 1.

28.4.2018 - od 09.00-17.00

29.4.2018 - od 09.00-17.00  

 

Cena kurzu: 90,-EUR

 

Miesto konania: Centrum Zdravého Života, Na Križovatkách 78/B, Bratislava.

 

Hlavným cieľom 1.stupňa bude naučiť sa rozpoznávať duchovné príčiny chorôb, rozvíjať schopnosti vnímania energií a ľudskej duše nielen prostredníctvom nášho fyzického tela, ale hlavne cez naše energetické telo, či vyššie úrovne ľudského bytia a uvedomenia si seba samého, ako súčasti celku a jednoty Univerza.


Na záver tohto 1.stupňa by mal byť absolvent schopný pozerať sa na človeka nielen z jeho biologickej podstaty, ale osvojiť si také základné terapeutické postupy, ktoré pokrývajú biologický, psychický, sociálny, spirituálny a energetický aspekt liečenia daného problému, či choroby.

 

Podmienka účasti: Chuť sa niečo nové naučiť a otvorenosť k tomu, že "všetko je možné" ...

 

Obsah 1.stupňa:

  • Kto vlastne sme, odkiaľ pochádzame, čo nás čaká
  • Zákon karmy a karmické súvislosti
  • Analýza učebných úloh - Ako môžeme získať informácie o našom spôsobe života?
  • Ako vznikajú choroby a prečo človek ochorie?
  • Ako si vytvárame naše choroby ako ochranné štíty duše a ako vieme získať informácie, ktoré tieto signály obsahujú?
  • Duchovné príčiny chorôb a problémov
  • Reč orgánov, fyzické a psychické symptómy, psychosomatika
  • Pocity a prejavovanie emócií

 

Kurz vedie: Ing.Peter Štrelinger, terapeut a chiropraktik

 

Prihlásiť sa môžete na tejto linke:

http://www.centrumzdravehozivota.sk/seminare/14-15-1-2017-kurz-zaklady-energetickeho-liecitelstva-1/  

 

alebo cez nasledovné kontakty:

e-mail: info@treatment.sk

tel: +421 (0) 905 400 730

 

Obratom Vám potvrdíme Vašu registráciu...

 

Zálohu vo výške 20,- eur uhraďte prosím na číslo účtu: SK8511000000002613340867. 

 

Školiace materiály a certifikát sú v cene.

 Kalendár, fórum

Novinky

 

 Partneri 


Centrum Zdravého Života

Propagujte aj svoju stránku
Copyright © 2010-2018 CentrumZdravehoZivota.sk