AROLO - Čakrové Lieky 

LIEKY NOVÉHO ČASU

Práve teraz prišiel nový čas. Práve teraz sa meníme a nie sme viac tými, ktorými sme boli predtým. Práve teraz sa mení náš vnútorný a vonkajší svet a my sme teraz ľuďmi nového času s novými chorobami. Sú potrebné nové lieky na nové choroby. Liek, ktorý lieči aj staré choroby a súčasne aj choroby, ktoré stretneme až zajtra.

Všetky nové vedomosti sú postavené na starých skúsenostiach. Toto platí aj pre lieky, ktoré sme provokatívne nazvali "LIEKY NOVÉHO ČASU."

homeopatiká

 

AROLO - čakrové lieky, o čom to všetko je? Ide o lieky nového času, ktoré boli v týchto nových časoch  znovu vytvorené pre dnešok a budúcnosť. Tieto prípravky sú porovnateľné s klasickými homeopatickými liekmi. Prostredníctvom nich sa otvárajú nové dimenzie v ošetrovaní psychosomatických a fyzických chorôb.

 

Pri mnohých chorobách je liečba primárne potláčaná psychickými faktormi. Tieto faktory sú často nevedomé. Aj keď prichádza pomoc terapeuta s potrebnými vedomosťami, nepodarí sa pacientovi podľa nich riadiť. V iných prípadoch môžeme ako terapeuti vidieť psychickú príčinu choroby, ale pacient nedisponuje ani minimom "bdelosti" vo svojom živote, aby mu bolo umožnené poznanie.

Takéto situácie nás inšpirovali k tomu, aby sme skúmali psychosomatické lieky. Po trojročnej intenzívnej práci v psychofyzických liekoch, vzišlo z toho to, čo sme nazvali AROLO - Čakrové Lieky.

čakry
AROLO - Čakrovými Liekmi sme dosiahli také dobré výsledky, že dnes už môžeme naše skúsenosti odovzdávať ďalej so zodpovednosťou a s pocitom, že konečne môžeme naše AROLO - liečivé "dieťa" pustiť do sveta.

 

V našom freudovskom chápaní psychických aspektov vývoja človeka sú výrazy ako "orálna fáza", "análna fáza", "oidipovská fáza", "puberta", atď. Je ešte stále v poriadku, keď sa rôzne fázy vývoja takýmto spôsobom popisujú, ale v nových časoch zapustila aj východná veda v našom západnom svete svoje korene. Táto nová terminológia prichádza spolu so všetkými orientálnymi formami ošetrenia a životnými skúsenosťami, ktoré už niekoľko rokov ovplyvňujú alternatívnu medicínu západných krajín. Táto pomerne nová terminológia resp. tieto psychologické modely pochopenia sú označované ako čakry, čakrové systémy/ systém čakier. Stoja v úzkom a nerozlučiteľnom kontakte k akupunktúre a liečebnému systému AROLO. 

 

Autor článku: F.E.Eckard Strohm, liečiteľ a veľmajster R.A.I.

 

Pre cielené liečenie konkrétneho zdravotného problému je potrebné zasiahnuť a harmonizovať AROLO-čakrovými liekmi priamo čakry, kde došlo počas vývoja človeka k narušeniu, a súčasne je možné pôsobiť priamo na konkrétnu chorobu/problém, ktorá je vo väčšine prípadov iba symptomatickým prejavom príčiny, ktorá je ukrytá hlboko v našom vnútri ...

 

AROLO - Čakrovými Liekmi je možné liečiť nasledovné problémy:

 Liečenie 

 Kalendár, fórum

Novinky

 
  • Work life balance koncept

    Work life balance koncept je našou novou komplexnou službou klientom, ktorú by sme mohli nazvať aj Terapiou životnej rovnováhy.

    viac

 

 Partneri 


Centrum Zdravého Života

Propagujte aj svoju stránku
Copyright © 2010-2019 CentrumZdravehoZivota.sk